Nhi đồng 2 rà soát người ra vào sau thông tin có ca nghi nhiễm COVID-19 sát vách bệnh viện

Thông tin từ UBND quận 1, ca nghi nhiễm xuất phát tại một quán cơm địa chỉ 31A, đường Nguyễn Du, ngay phía sau lưng Bệnh viện Nhi đồng 2.

Phòng quản trị Bệnh viện Nhi đồng 2 vừa phát đi thông báo cho các khoa phòng trong phạm vi bệnh viện thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 sau khi có thông tin của UBND quận 1 về một trường hợp nghi mắc COVID-19.

Theo đó, trường hợp nghi nhiễm trú tại Quán cơm số 31A, đường Nguyễn Du, quận 1. Thông báo yêu cầu tất cả các khoa phòng kiểm soát chặt chẽ, ngăn ngừa, tránh lây lan dịch trong bệnh viện, cụ thể như sau:

Nhân viên các khoa, phòng có đến Quán cơm số 31A trong thời gian từ 27/7 - 6/8 phải thông báo ngay với người quản lý trực tiếp, quản lý sẽ lập danh sách gửi ngay cho cơ quan chức năng của bệnh viện.

Các khoa, phòng có trách nhiệm lập danh sách thông tin người bệnh, nhân thân bệnh nhân có đến Quán cơm số 31A trong thời gian trên.

Ca nghi nhiễm xuất phát tại một quán cơm địa chỉ 31A, đường Nguyễn Du, ngay phía sau lưng Bệnh viện Nhi đồng 2.
Ca nghi nhiễm xuất phát tại một quán cơm địa chỉ 31A, đường Nguyễn Du, ngay phía sau lưng Bệnh viện Nhi đồng 2.

Bảo vệ các khoa, phòng cùng phối hợp, tiếp tục thực hiện các biện pháp giám sát, tránh lơ là để đảm bảo công tác sàng lọc được thực hiện nghiêm túc. Cụ thể giám sát khai báo y tế qua phần mềm đối với tất cả các nhân viên bệnh viện, báo cáo kịp thời các trường hợp cần lưu ý, nghiêm túc tổ chức khai báo y tế đối với khách vào bệnh viện, thân nhân đưa người thân đi khám, thân nhân nuôi bệnh. Tất cả mọi người phải được đo thân nhiệt và đeo khẩu trang khi đến bệnh viện.

THUẬN TIỆN