Các doanh nghiệp ‘con cưng’ của TP.HCM làm ăn như thế nào?

Nửa đầu năm, 7 trong 47 doanh nghiệp do UBND TP.HCM quản lý báo lỗ, còn lại có lãi nhưng hầu hết chưa hoàn thành một nữa kế hoạch.
Các doanh nghiệp ‘con cưng’ của TP.HCM làm ăn như thế nào?

DUY QUANG

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương