cấp phép vắc xin - các bài viết về cấp phép vắc xin, tin tức cấp phép vắc xin
Việt Nam phê duyệt có điều kiện vaccine Covaxin của Ấn Độ

Việt Nam phê duyệt có điều kiện vaccine Covaxin của Ấn Độ

Đây là loại vaccine thứ 9 được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong...
Novavax vượt qua thử nghiệm tại Anh, đang xin cấp phép cho ứng viên vaccine Covid-19

Novavax vượt qua thử nghiệm tại Anh, đang xin cấp phép cho ứng viên vaccine Covid-19

Vaccine ngừa Covid-19 của Novavax đã được chứng minh có hiệu quả 96,4% chống lại chủng virus...
Tại sao Nano Covax của Việt Nam chưa được cấp phép khẩn cấp?

Tại sao Nano Covax của Việt Nam chưa được cấp phép khẩn cấp?

Hội đồng tư vấn đề nghị doanh nghiệp tiếp tục bổ sung, làm rõ nhiều nội dung.
Nanogen nói gì khi việc xin cấp phép khẩn cho Nano Covax bị cho là nóng vội?

Nanogen nói gì khi việc xin cấp phép khẩn cho Nano Covax bị cho là nóng vội?

Đại diện Nanogen cho rằng, việc cấp phép cho vaccine Nano Covax cũng không hẳn là rủi ro.
Mỹ cho phép tiêm vắc xin ngừa COVID-19 của cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi

Mỹ cho phép tiêm vắc xin ngừa COVID-19 của cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi

Việc mở rộng tiêm ngừa cho nhóm 12-15 tuổi cũng là một bước quan trọng để Mỹ đảm bảo...
 Dự kiến quý 1/2021 Việt Nam sẽ có vaccine phòng Covid-19

Dự kiến quý 1/2021 Việt Nam sẽ có vaccine phòng Covid-19

Astra Zeneca đã cam kết cung cấp vaccine phòng Covid-19 cho Việt Nam khoảng 30 triệu liều trong năm...
Ứng dụng miễn phí ngày 18/8 dành cho iOS

Ứng dụng miễn phí ngày 18/8 dành cho iOS

Ngày 18/8, cửa hàng App Store có 32 ứng dụng dành cho iOS đang được miễn phí và giảm giá.
Ứng dụng miễn phí ngày 17/8 dành cho iOS

Ứng dụng miễn phí ngày 17/8 dành cho iOS

Ngày 17/8, cửa hàng App Store có 32 ứng dụng dành cho iOS đang được miễn phí và giảm giá.
Ứng dụng miễn phí ngày 16/8 dành cho iOS

Ứng dụng miễn phí ngày 16/8 dành cho iOS

Ngày 16/8, cửa hàng App Store có 32 ứng dụng dành cho iOS đang được miễn phí và giảm giá.
Ứng dụng miễn phí ngày 15/8 dành cho iOS

Ứng dụng miễn phí ngày 15/8 dành cho iOS

Ngày 15/8, cửa hàng App Store có 32 ứng dụng dành cho iOS đang được miễn phí và giảm giá.
Ứng dụng miễn phí ngày 14/8 dành cho iOS

Ứng dụng miễn phí ngày 14/8 dành cho iOS

Ngày 14/8, cửa hàng App Store có 29 ứng dụng dành cho iOS đang được miễn phí và giảm giá.
Ứng dụng miễn phí ngày 13/8 dành cho iOS

Ứng dụng miễn phí ngày 13/8 dành cho iOS

Ngày 13/8, cửa hàng App Store có 28 ứng dụng dành cho iOS đang được miễn phí và giảm giá.
Ứng dụng miễn phí ngày 12/8 dành cho iOS

Ứng dụng miễn phí ngày 12/8 dành cho iOS

Ngày 12/8, cửa hàng App Store có 27 ứng dụng dành cho iOS đang được miễn phí và giảm giá.
Ứng dụng miễn phí ngày 11/8 dành cho iOS

Ứng dụng miễn phí ngày 11/8 dành cho iOS

Ngày 11/8, cửa hàng App Store có 27 ứng dụng dành cho iOS đang được miễn phí và giảm giá.
Ứng dụng miễn phí ngày 10/8 dành cho iOS

Ứng dụng miễn phí ngày 10/8 dành cho iOS

Ngày 10/8, cửa hàng App Store có 27 ứng dụng dành cho iOS đang được miễn phí và giảm giá.
Ứng dụng miễn phí ngày 9/8 dành cho iOS

Ứng dụng miễn phí ngày 9/8 dành cho iOS

Ngày 9/8, cửa hàng App Store có 27 ứng dụng dành cho iOS đang được miễn phí và giảm giá.
Ứng dụng miễn phí ngày 8/8 dành cho iOS

Ứng dụng miễn phí ngày 8/8 dành cho iOS

Ngày 8/8, cửa hàng App Store có 27 ứng dụng dành cho iOS đang được miễn phí và giảm giá.
Ứng dụng miễn phí ngày 5/8 dành cho iOS

Ứng dụng miễn phí ngày 5/8 dành cho iOS

Ngày 5/8, cửa hàng App Store có 27 ứng dụng dành cho iOS đang được miễn phí và giảm giá.
Ứng dụng miễn phí ngày 4/8 dành cho iOS

Ứng dụng miễn phí ngày 4/8 dành cho iOS

Ngày 4/8, cửa hàng App Store có 29 ứng dụng dành cho iOS đang được miễn phí và giảm giá.
Ứng dụng miễn phí ngày 3/8 dành cho iOS

Ứng dụng miễn phí ngày 3/8 dành cho iOS

Ngày 3/8, cửa hàng App Store có 29 ứng dụng dành cho iOS đang được miễn phí và giảm giá.
Ứng dụng miễn phí ngày 1/8 dành cho iOS

Ứng dụng miễn phí ngày 1/8 dành cho iOS

Ngày 1/8, cửa hàng App Store có 29 ứng dụng dành cho iOS đang được miễn phí và giảm giá.
Ứng dụng miễn phí ngày 31/7 dành cho iOS

Ứng dụng miễn phí ngày 31/7 dành cho iOS

Ngày 31/7, cửa hàng App Store có 37 ứng dụng dành cho iOS đang được miễn phí và giảm giá.
Ứng dụng miễn phí ngày 30/7 dành cho iOS

Ứng dụng miễn phí ngày 30/7 dành cho iOS

Ngày 30/7, cửa hàng App Store có 35 ứng dụng dành cho iOS đang được miễn phí và giảm giá.
Ứng dụng miễn phí ngày 29/7 dành cho iOS

Ứng dụng miễn phí ngày 29/7 dành cho iOS

Ngày 29/7, cửa hàng App Store có 38 ứng dụng dành cho iOS đang được miễn phí và giảm giá.
Ứng dụng miễn phí ngày 28/7 dành cho iOS

Ứng dụng miễn phí ngày 28/7 dành cho iOS

Ngày 28/7, cửa hàng App Store có 38 ứng dụng dành cho iOS đang được miễn phí và giảm giá.
Ứng dụng miễn phí ngày 27/7 dành cho iOS

Ứng dụng miễn phí ngày 27/7 dành cho iOS

Ngày 27/7, cửa hàng App Store có 38 ứng dụng dành cho iOS đang được miễn phí và giảm giá.
Ứng dụng miễn phí ngày 26/7 dành cho iOS

Ứng dụng miễn phí ngày 26/7 dành cho iOS

Ngày 26/7, cửa hàng App Store có 38 ứng dụng dành cho iOS đang được miễn phí và giảm giá.
Ứng dụng miễn phí ngày 25/7 dành cho iOS

Ứng dụng miễn phí ngày 25/7 dành cho iOS

Ngày 25/7, cửa hàng App Store có 38 ứng dụng dành cho iOS đang được miễn phí và giảm giá.
Ứng dụng miễn phí ngày 23/7 dành cho iOS

Ứng dụng miễn phí ngày 23/7 dành cho iOS

Ngày 23/7, cửa hàng App Store có 39 ứng dụng dành cho iOS đang được miễn phí và giảm giá.