dịch bệnh tại TP.HCM - các bài viết về dịch bệnh tại TP.HCM, tin tức dịch bệnh tại TP.HCM
Người đến, về TPHCM từ các địa phương khác cần lưu ý gì?

Người đến, về TPHCM từ các địa phương khác cần lưu ý gì?

Sở Y tế TP.HCM vừa có hướng dẫn tạm thời thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 đối...
300 máy thở cùng 100 tấn oxy y tế Ấn Độ tài trợ đã đến TP.HCM

300 máy thở cùng 100 tấn oxy y tế Ấn Độ tài trợ đã đến TP.HCM

Sáng 31/8 tại cảng Nhà Rồng, Khánh Hội ở TP.HCM 100 tấn oxy y tế lỏng và 300 máy tạo oxy...