Điểm chuẩn ĐH KHXH&NV Hà Nội: Ngành Hàn Quốc học 'bức tốc' với 30 điểm

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn năm 2020. Bất ngờ, ngành Hàn Quốc học có điểm chuẩn tuyệt đối, 30 điểm khối C00.
Điểm chuẩn ĐH KHXH&NV Hà Nội: Ngành Hàn Quốc học 'bức tốc' với 30 điểm
Điểm chuẩn ĐH KHXH&NV Hà Nội: Ngành Hàn Quốc học 'bức tốc' với 30 điểm

Tổng hợp

NHẬT SANG