diên biến dịch bệnh - các bài viết về diên biến dịch bệnh, tin tức diên biến dịch bệnh
Mất bao lâu để hồi phục sau khi khỏi COVID-19?

Mất bao lâu để hồi phục sau khi khỏi COVID-19?

Các dữ liệu cũng cho thấy rằng vẫn có một số bệnh nhân không thể phục hồi hoàn toàn.