Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 11/5: Gom cổ phiếu ngân hàng, tập trung bán cổ phiếu bất động sản

Khối ngoại nhanh chóng trở lại bán ròng khá mạnh cũng phần nào tác động không mấy tích cực lên thị trường trong phiên 11/5. Đáng chú ý, bên cạnh danh mục mua vào tập trung vào các mã ngân hàng, trong phiên hôm nay, khối ngoại bán khá mạnh cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản.

Trên sàn giao dịch HOSE, khối ngoại đã mua vào với khối lượng 38,37 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 1.366,39 tỷ đồng, giảm 18,92% về lượng và 33% về giá trị so với phiên giao dịch đầu tuần ngày 10/5.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 38,85 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 1.659,11 tỷ đồng, giảm 1,49% về lượng và 12,24% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 474.620 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 292,72 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó mua ròng 7,89 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng 149,46 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại tập trung gom cổ phiếu ngân hàng với 3 mã dẫn đầu gồm VPB được mua ròng 174,65 tỷ đồng (hơn 2,8 triệu đơn vị), MSB đạt 97,48 tỷ đồng (4,29 triệu đơn vị) và STB đạt 45,77 tỷ đồng (1,82 triệu đơn vị).

Trái lại, khối ngoại bán mạnh mạnh nhất cổ phiếu thép HPG với khối lượng hơn 3,6 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 225,84 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng mạnh tiếp theo đó tập trung vào nhóm bất động sản, với NVL bị bán ròng 162,56 tỷ đồng, VIC bị bán ròng 57,19 tỷ đồng, VRE bị bán ròng hơn 33 tỷ đồng, NLG bị bán ròng 31,89 tỷ đồng, CII bị bán ròng 30,57 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng 844.180 đơn vị với tổng giá trị 14,93 tỷ đồng, giảm 14,2% về lượng và 10,81% về giá trị so với phiên giao dịch đầu tuần ngày 10/5.

Trong khi đó, bán ra 1,82 triệu đơn vị, giá trị 33,93 tỷ đồng, tăng 126,55% về lượng và 178,34% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 973.210 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 19 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó mua ròng 181.680 đơn vị, tổng giá trị mua ròng 4,55 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất BNA với giá trị đạt 4,26 tỷ đồng, tương đương khối lượng 100.500 đơn vị. Còn ART dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về khối lượng, đạt 130.000 đơn vị, giá trị tương ứng 1,32 tỷ đồng.

Trái lại, khối này bán ròng mạnh cổ phiếu SHB với giá trị đạt hơn 7,13 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 295.420 đơn vị.

Các mã bị bán ròng mạnh khác như SHS đạt xấp xỉ 4 tỷ đồng, PAN đạt 3,7 tỷ đồng, VND đạt 2,93 tỷ đồng, MBG đạt 2,23 tỷ đồng, PVC đạt hơn 2 tỷ đồng, HEV đạt 1,93 tỷ đồng, PVS đạt 1,71 tỷ đồng, CSC đạt hơn 1 tỷ đồng…

Giao dịch trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 1,04 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 62,6 tỷ đồng, giảm 1,21% về lượng nhưng tăng 21,15% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 904.100 đơn vị, giá trị 35,2 tỷ đồng, tăng 36,8% về lượng và 23,25% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã mua ròng 136.420 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 27,4 tỷ đồng, giảm 65,23% về lượng nhưng tăng 18,77% về giá trị so với phiên trước đó.

Trong đó, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ACV với khối lượng đạt 317.700 đơn vị, giá trị tương ứng 22,59 tỷ đồng. Tiếp theo đó là VTP đạt 5,23 tỷ đồng, MML đạt 3,82 tỷ đồng, HPP đạt 1,81 tỷ đồng…

Mặt khác, khối này bán ròng mạnh nhất QNS và SBS với lần lượt khối lượng đạt 174.800 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 6,79 tỷ đồng và 176.900 đơn vị, giá trị 1,36 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 11/5, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 1,31 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 284,32 tỷ đồng, trong khi phiên giao dịch đầu tuần ngày 10/5 mua ròng 8,46 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng 177,08 tỷ đồng.

N.T