Khánh Hòa: Lập tổ đấu giá sân bay Nha Trang

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định thành lập Tổ giúp việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực sân bay Nha Trang.

Tổ giúp việc do Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường làm tổ trưởng. Các thành viên gồm Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư; Phó Giám đốc Sở Tài chính; Phó Giám đốc Sở Tư Pháp; Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang; Giám đốc Ban Quản lí dự án phát triển tỉnh; Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh.

Cụ thể, Tổ giúp việc có nhiệm vụ theo dõi, cập nhật và tổng hợp các nội dung ý kiến chỉ đạo có liên quan và hoàn thiện kế hoạch đấu giá theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; cập nhật kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đồng thời, tham mưu văn bản UBND tỉnh gửi báo cáo Chính phủ, Bộ Quốc phòng để xác định chính xác diện tích đấu giá và xin ý kiến về kế hoạch thực hiện đấu giá. Nhiệm vụ cụ thể do tổ trưởng phân công các thành viên.

Lập tổ dự án sân bay Nha Trang. 
Lập tổ dự án sân bay Nha Trang. 

Sân bay Nha Trang cũ trước đây là đất quốc phòng, sau đó, hoạt động huấn luyện bay được chuyển về sân bay Cam Ranh. 

Ngoài một phần đất được giữ lại làm khu hiệu bộ Trường Sỹ quan Không quân, diện tích còn lại được bàn giao tỉnh Khánh Hòa phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Năm 2013, UBND tỉnh Khánh Hòa đã công bố qui hoạch 1/2000 qui hoạch phân khu 1/2.000 Khu Trung tâm Đô thị - Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang với tổng diện tích 238,15 ha.

Trong đó, đất qui hoạch khu trung tâm đô thị Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang khoảng 186,19 ha; đất Trường Sĩ quan Không quân khoảng 51,96 ha.

Năm 2014, TP. Nha Trang đã tổ chức công bố qui hoạch chi tiết 1/500 phân khu I thuộc khu Trung tâm đô thị thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch Nha Trang với diện tích 61,1 ha, theo Vietambiz

Đến năm 2017, UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phê duyệt qui hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 một phần phân khu 2, phân khu 3 thuộc với diện tích 65,63ha.

Giữa năm 2017, tỉnh Khánh Hòa đã giao cho CTCP Tập đoàn Phúc Sơn hơn 62 ha đất để thực hiện các dự án BT về giao thông trên địa bàn thành phố Nha Trang. Diện tích còn lại hiện vẫn đang bỏ trống chưa có nhà đầu tư.

Được biết, Hội đồng định giá, chuẩn bị đấu giá, giao cho Bộ Quốc phòng 96,1 ha để làm sân bay Phan Thiết. Như vậy, toàn bộ vướng mắc đất đai ở khu sân bay Nha Trang cũ, trong thời gian tới sẽ tháo gỡ được.

MY MY (t/h)