lạm dụng thiếu niên - các bài viết về lạm dụng thiếu niên, tin tức lạm dụng thiếu niên
Nghiên cứu toàn cầu cho thấy gần một phần ba trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật bị lạm dụng

Nghiên cứu toàn cầu cho thấy gần một phần ba trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật bị lạm dụng

Nghiên cứu phân tích được tiến hành trong ba thập kỷ với hơn 16 triệu thanh niên từ 25 quốc...