Lịch cúp điện Bình Dương từ ngày 6/2-12/2/2022

Xin gởi đến bạn đọc lịch cúp điện Bình Dương từ ngày 6/2-12/2/2022 tại tất cả các khu vực trên địa bàn tỉnh.
LỊCH CÚP ĐIỆN BÌNH DƯƠNG TỪ NGÀY 6/2-12/2/2022
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC TP THỦ DẦU MỘT
10-02-22 8:00:00 12:00:00 - Khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai lưới hạ thế thuộc trạm Nguyễn Thị Minh Khai 2, phường Phú Hoà (TDM)
10-02-22 13:00:00 17:00:00 - Khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai lưới hạ thế thuộc trạm Hòa Thạnh 2, phường Phú Hòa (TDM).
ĐIỆN LỰC HUYỆN DẦU TIẾNG
08-02-22 8:00:00 12:00:00 TBA Cầu Hố Đá ấp Long Nguyên xã Long Hòa (Dầu Tiếng)
08-02-22 8:00:00 12:00:00 TBA Ấp 4-1 Long Hòa ấp Thị Tính xã Long Hòa (Dầu Tiếng).
10-02-22 8:00:00 16:30:00 Ấp Tân Tiến xã Minh Tân, ấp Bàu Dầu xã Định An (Dầu Tiếng)
08-02-22 13:00:00 17:00:00 TBA UB xã Long Tân ấp Cống Quẹo xã Long Tân (Dầu Tiếng)
08-02-22 13:00:00 17:00:00 TBA Tư Nhừ ấp Đất Đỏ xã An Lập (Dầu Tiếng)
08-02-22 13:00:00 17:00:00 TBA Ông Thành 1 ấp Bờ Cảng xã Long Tân (Dầu Tiếng)

MAI UYÊN