Lịch cúp điện Long An từ ngày 23-29/8/2020

Lịch cúp điện tại các huyện, thị xã, thành phố của Long An từ ngày 23/8 đến 29/8/2020 cập nhật mới nhất.

Lịch cúp điện Tân An

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
25/08/2020 7:30 AM 9:30 AM Một phần đường Châu Văn Bảy thuộc Kp Bình An 2 - phường 7 TBA: Sửa chữa thường xuyên
25/08/2020 9:30 AM 11:30 AM Một phần ấp Vĩnh Bình - xã An Vĩnh Ngãi Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
25/08/2020 1:00 PM 3:00 PM Một phần đường Nguyễn Cữu Vân thuộc Kp Bình Yên Đông 1 - phường 4 TBA: Sửa chữa thường xuyên
25/08/2020 3:00 PM 4:30 PM Một phần đường Lê Văn Khuyên thuộc Kp Nhơn Hòa 1 - phường 5 TBA: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Thủ Thừa

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
23/08/2020 1:00 PM 3:00 PM Công ty TNHH Lý Sơn - Lý Hải Khách hàng đề nghị cắt điện
25/08/2020 7:30 AM 11:30 AM Một phần ấp 5 -xã Mỹ Thạnh - huyện Thủ Thừa Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
25/08/2020 1:00 PM 4:30 PM Một phần ấp Mỹ Hòa - xã Mỹ Lạc - huyện Thủ Thừa Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
27/08/2020 7:30 AM 11:30 AM Một phần TT Thủ Thừa - huyện Thủ Thừa Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
27/08/2020 1:00 PM 4:30 PM Một phần TT Thủ Thừa - huyện Thủ Thừa Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Đức Hòa

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
23/08/2020 7:00 AM 4:00 PM một phần xã Đức Lập hạ Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
23/08/2020 7:00 AM 4:00 PM một phần xã Đức Lập hạ Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
23/08/2020 2:00 PM 4:00 PM một phần xã mỹ hạnh nam Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
24/08/2020 8:00 AM 10:00 AM một phần xã Đức Hòa Hạ Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
24/08/2020 8:00 AM 8:45 AM cty thiên minh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
24/08/2020 8:00 AM 8:45 AM cty grace Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
24/08/2020 8:00 AM 4:30 PM một phần xã lộc giang Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
24/08/2020 9:00 AM 9:45 AM hkd chu thị ngọc bích Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
24/08/2020 9:00 AM 9:45 AM cty aster Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
24/08/2020 10:00 AM 10:45 AM cty hoàng lan Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
24/08/2020 10:00 AM 10:45 AM cty hoài phan Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
24/08/2020 11:00 AM 1:00 PM một phần xã Đức Hòa Hạ Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
24/08/2020 11:00 AM 11:45 AM cty lê thị ngọc bích Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
24/08/2020 1:00 PM 2:00 PM cty eldovina Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
24/08/2020 1:00 PM 2:00 PM cty phú gia việt Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
24/08/2020 2:00 PM 4:00 PM một phần xã hòa khánh tây Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
24/08/2020 2:00 PM 4:00 PM một phần tt đức hòa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
24/08/2020 2:15 PM 3:15 PM cty hồng đạt Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
24/08/2020 2:15 PM 3:15 PM nước đá cường Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
24/08/2020 3:30 PM 4:30 PM cty hồng đạt Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
24/08/2020 3:30 PM 4:30 PM cty thế an Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
25/08/2020 8:00 AM 10:00 AM một phần xã đức hòa hạ Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
25/08/2020 8:00 AM 12:00 PM một phần xã hòa khánh nam Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
25/08/2020 8:00 AM 8:45 AM hkd trần bình non Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
25/08/2020 8:00 AM 11:30 AM cty lực thiên Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
25/08/2020 9:00 AM 9:45 AM cty hunufa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
25/08/2020 9:00 AM 9:45 AM dntn huỳnh luông Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
25/08/2020 10:00 AM 10:45 AM cty vina hưng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
25/08/2020 10:00 AM 10:45 AM cty ngọc chi Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
25/08/2020 11:00 AM 1:00 PM một phần xã đức hòa hạ Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
25/08/2020 11:00 AM 11:45 AM cty cẩm gia Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
25/08/2020 1:00 PM 4:00 PM Cty Thái Hoa TH Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
25/08/2020 1:00 PM 4:00 PM một phần xã hòa khánh nam Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
25/08/2020 1:00 PM 2:00 PM cty jia hua Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
25/08/2020 1:00 PM 2:00 PM cty kim vạn lộc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
25/08/2020 1:00 PM 4:30 PM cơ sở huỳnh thanh hải Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
25/08/2020 2:00 PM 4:00 PM một phần xã đức hòa hạ Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
25/08/2020 2:15 PM 3:15 PM cty da phong trang Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
25/08/2020 2:15 PM 3:15 PM cty family farm Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
25/08/2020 3:30 PM 4:30 PM cty csq Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
26/08/2020 8:00 AM 12:00 PM một phần xã đức hòa hạ Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
26/08/2020 8:00 AM 8:45 AM cty phúc phúc hải Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
26/08/2020 8:00 AM 8:45 AM cty phú mỹ vinh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
26/08/2020 8:00 AM 11:30 AM cty qsb Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
26/08/2020 9:00 AM 9:45 AM cty đức thiện Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
26/08/2020 9:00 AM 9:45 AM cty ngọc yến Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
26/08/2020 10:00 AM 10:45 AM cty best choi Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
26/08/2020 10:00 AM 10:45 AM cty mỹ lộc long an Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
26/08/2020 11:00 AM 11:45 AM cty hasaka Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
26/08/2020 1:00 PM 4:00 PM cty kỳ mỹ Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
26/08/2020 1:00 PM 4:00 PM một phần xã đức hòa hạ Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
26/08/2020 1:00 PM 2:00 PM cơ sở lợi thành Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
26/08/2020 1:00 PM 2:00 PM cty leader chemical Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
26/08/2020 1:00 PM 2:00 PM hkd trần đức vinh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
26/08/2020 2:15 PM 3:15 PM cơ sở trường sơn Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
26/08/2020 2:15 PM 3:15 PM cty trần anh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
26/08/2020 2:15 PM 3:15 PM cty ngọc phong Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
26/08/2020 3:30 PM 4:30 PM cty trần anh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
26/08/2020 3:30 PM 4:30 PM cơ sở lê thị tuyết Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
26/08/2020 3:30 PM 4:30 PM phòng khám mỹ hạnh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
27/08/2020 8:00 AM 12:00 PM một phần xã mỹ hạnh nam Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
27/08/2020 8:00 AM 9:30 AM cty kanaan Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
27/08/2020 8:00 AM 8:45 AM cty đông quang Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
27/08/2020 8:00 AM 9:00 AM dntn làng quê Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
27/08/2020 9:00 AM 9:45 AM cty đông quang Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
27/08/2020 10:00 AM 10:45 AM cty đại dương Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
27/08/2020 10:00 AM 10:45 AM cty đông quang Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
27/08/2020 10:00 AM 11:30 AM cơ sở sao việt Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
27/08/2020 11:00 AM 11:45 AM cty việt hân Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
27/08/2020 1:00 PM 4:00 PM cty phạm việt tiến Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
27/08/2020 1:00 PM 2:00 PM cty hóa nhiệt xanh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
27/08/2020 1:00 PM 2:00 PM dntn hương phát Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
27/08/2020 1:00 PM 2:00 PM cty hạnh phúc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
27/08/2020 2:15 PM 3:15 PM cty toàn hóa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
27/08/2020 2:15 PM 3:15 PM hkd trương văn trung Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
27/08/2020 3:30 PM 4:30 PM cty tường phong Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
27/08/2020 3:30 PM 4:30 PM cty tuấn đạt Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Cần Giuộc

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
23/08/2020 7:00 AM 5:30 PM Một phần xã Long An , Thuận Thành . Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
23/08/2020 1:00 PM 5:30 PM Môt phần thị trấn Cần Guiộc Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
23/08/2020 1:00 PM 5:30 PM Môt phần thị trấn Cần Guiộc, xã Mỹ Lộc , Phước Lâm ,Thuận Thành. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
23/08/2020 1:00 PM 5:30 PM Môt phần Thị Trấn Cần Giuộc Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
23/08/2020 1:00 PM 5:30 PM Môt phần Thị Trấn Cần Giuộc Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
23/08/2020 3:00 PM 5:30 PM Môt phần xã Mỹ Lộc , Phước Lâm . Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
23/08/2020 4:00 PM 5:30 PM Môt phần xã Long An Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
24/08/2020 8:00 AM 4:00 PM CTY THÉP BÌNH MINH Khách hàng đề nghị cắt điện
25/08/2020 8:00 AM 9:00 AM HUỲNH VĂN LÝ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
25/08/2020 9:00 AM 10:00 AM CTY HƯNG THÔNG Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
25/08/2020 10:00 AM 11:00 AM CTY BĐS ĐẠI NGÀN Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
25/08/2020 11:00 AM 12:00 PM Nhánh rẽ DNTN Vĩnh Dương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
25/08/2020 1:00 PM 2:00 PM Nhánh rẽ QUANON Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
25/08/2020 2:30 PM 3:30 PM Đông Dương Sài Gòn Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
26/08/2020 8:00 AM 9:00 AM Nr Công ty Việt Hương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
26/08/2020 9:00 AM 10:00 AM Công ty Hiệp Phú Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
26/08/2020 10:00 AM 11:00 AM CTY ĐT&PT CÔNG NGHIỆP ĐIỆN Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
26/08/2020 11:00 AM 12:00 PM CTY HOÀNG SƠN FLTASHCEMNT Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
26/08/2020 1:00 PM 2:00 PM CTY HOÀNG SƠN FLTASHCEMNT Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
26/08/2020 2:30 PM 3:30 PM ĐẠT ĐẠI THÀNH Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
27/08/2020 8:00 AM 9:00 AM CTY MAY MẶC ĐỨC Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
27/08/2020 9:00 AM 10:00 AM CTY THỜI ĐẠI XANH Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
27/08/2020 10:00 AM 11:00 AM CTY THỦY TINH PHA LÊ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
27/08/2020 11:00 AM 12:00 PM CTY CN CAO ĐẠI NAM Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
27/08/2020 1:00 PM 2:00 PM CTY T&S LONG HẬU Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
27/08/2020 2:00 PM 3:00 PM CTY CÁC SP TỐI ƯU VN TẠI LA - 01+02 - 160KVA Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
27/08/2020 3:00 PM 4:00 PM DNTN HIỆP PHÚ. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
28/08/2020 8:00 AM 11:30 AM Một phần xã Long Thượng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
28/08/2020 1:00 PM 4:30 PM Một phần xã Long Thượng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Bến Lức

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
23/08/2020 8:00 AM 12:00 PM Cty CP Green Packing, Cty Kiến Phong, Cty Sejung Vina Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
23/08/2020 8:00 AM 9:00 AM Công Ty TNHH Thép Phương Nam 3 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
23/08/2020 8:00 AM 9:00 AM Công ty TNHH CJ ViNa AGRI Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
23/08/2020 8:00 AM 4:00 PM Cty Chanh Việt LA, Cty CCM Khách hàng đề nghị cắt điện
23/08/2020 9:30 AM 10:30 AM Công ty TNHH MTV SX - XNK Phi Long Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
23/08/2020 9:30 AM 10:30 AM Công Ty TNHH Một Thành Viên Thép Minh Đức (CTy TNHH An Phát (2x1500kVA) - [06067160F]) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
23/08/2020 11:00 AM 12:00 PM Công ty TNHH SX & TM Thép Phương Vũ - Chi nhánh tại KCN Vĩnh Lộc 2 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
23/08/2020 11:00 AM 1:00 PM Công ty TNHH Nhựa Tiến Thành Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
23/08/2020 12:20 PM 1:00 PM Công Ty Cổ Phần In DICA Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
23/08/2020 1:00 PM 5:00 PM Cty CP Nhựa Bình Minh, Cty Ống Thép Nam Kim, Thắp Sáng KCN Vĩnh Lộc II Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
23/08/2020 1:30 PM 2:30 PM Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Đức Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
23/08/2020 2:30 PM 4:30 PM Công ty Cổ phần SX VLXD DIC - Chi nhánh Long An -Xưởng SX Đại Minh Châu (560kVA) - [06064654F] Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
24/08/2020 8:30 AM 11:30 AM 1 phần ấp 4 xã Lương Bình Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
24/08/2020 1:00 PM 4:00 PM 1 phần Thị Trấn Bến Lức Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
24/08/2020 1:00 PM 4:00 PM 1 phần Thị Trấn Bến Lức Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
26/08/2020 8:00 AM 10:00 AM Cơ Sở Gia Công Ép Thổi Nhựa Mỹ Yên Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
26/08/2020 11:00 AM 1:00 PM HKD Tuyền Nam Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
26/08/2020 2:30 PM 4:30 PM Công ty TNHH Chế tạo Máy Tân Phú Chung Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
27/08/2020 8:00 AM 10:00 AM HKD Đỗ Quang Phú Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
27/08/2020 8:00 AM 5:00 PM Cty CJ Vina Agrico Khách hàng đề nghị cắt điện
27/08/2020 11:00 AM 1:00 PM HKD Đỗ Quang PhúCơ sở Đại Hưng Phụng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
27/08/2020 2:30 PM 4:30 PM Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện Bến Lức Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
28/08/2020 9:00 AM 11:00 AM 1 phần ấp 7 xã Lương Hòa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
28/08/2020 1:00 PM 3:30 PM 1 phần ấp 5 xã Thạnh Đức Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Cần Đước

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
23/08/2020 8:30 AM 11:30 AM Công ty Phương Quân Khách hàng đề nghị cắt điện
25/08/2020 8:00 AM 11:30 AM 1 phần ấp 1, 2, 3, xã Long Khê Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Tân Trụ

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
24/08/2020 1:00 PM 4:30 PM Một phần ấp Bình Hoà Thị Trấn Tân Trụ. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
25/08/2020 7:30 AM 8:20 AM TSTL Võ Văn Út. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
25/08/2020 8:30 AM 9:20 AM TSTL Nguyễn Minh Biên. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
25/08/2020 9:30 AM 10:20 AM TSTL Huỳnh Huyền Phương. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
25/08/2020 10:30 AM 11:20 AM TSTL Nguyễn Thị Kim Loan. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
25/08/2020 1:00 PM 1:50 PM TSTL Trang Văn Thanh. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
25/08/2020 2:00 PM 2:50 PM TSTL Đoàn Thị Chúc. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
25/08/2020 3:00 PM 3:50 PM TSTL Phạm Văn Dũng. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
26/08/2020 7:30 AM 8:20 AM TSTL Dương Thị Kim Thoa. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
26/08/2020 8:30 AM 9:20 AM TSTL Nguyễn Văn Thành. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
26/08/2020 9:30 AM 10:20 AM TSTL Lê Văn Bồi. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
26/08/2020 10:30 AM 11:20 AM TSTL Nguyễn Thanh Đạm. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
26/08/2020 1:00 PM 1:50 PM TSTL Đào Công Tuân. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
26/08/2020 2:00 PM 2:50 PM TSTL Nguyễn Việt Hùng. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
26/08/2020 3:00 PM 3:50 PM TSTL Phạm Thị Hẹ. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
27/08/2020 7:30 AM 8:20 AM TSTL Phạm Thị Thanh Thuý. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
27/08/2020 8:30 AM 9:20 AM TSTL Đinh Thị Hoàn Phi. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
27/08/2020 8:30 AM 11:30 AM TSTL Kiều Công Trọng. Khách hàng đề nghị cắt điện
27/08/2020 9:30 AM 10:20 AM TSTL Trần Văn Đậm. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
27/08/2020 10:30 AM 11:20 AM TSTL Nguyễn Quang Trường 1. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
27/08/2020 1:00 PM 1:50 PM TSTL Nguyễn Quang Trường . Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
27/08/2020 2:00 PM 2:50 PM TSTL Đặng Tấn Trực. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
27/08/2020 3:00 PM 3:50 PM TSTL Hồ Văn Ba. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
28/08/2020 7:30 AM 8:20 AM Một phần ấp Bình Thạnh xã Nhựt Ninh. TBA: Sửa chữa thường xuyên
28/08/2020 8:30 AM 9:20 AM Một phần ấp Thuận Lợi xã Nhựt Ninh. TBA: Sửa chữa thường xuyên
28/08/2020 9:30 AM 10:20 AM Một phần ấp Bình Thạnh xã Nhựt Ninh. TBA: Sửa chữa thường xuyên
28/08/2020 10:30 AM 11:20 AM Một phần ấp Nhựt Hoà xã Nhựt Ninh. TBA: Sửa chữa thường xuyên
28/08/2020 1:00 PM 1:50 PM Một phần ấp 5 xã Tân Phước Tây. TBA: Sửa chữa thường xuyên
28/08/2020 2:00 PM 2:50 PM Một phần ấp 2 xã Tân Bình. TBA: Sửa chữa thường xuyên
28/08/2020 3:00 PM 3:50 PM Một phần ấp 4 xã Quê Mỹ Thạnh. TBA: Sửa chữa thường xuyên

PHƯỢNG LÊ