Lịch cúp điện Long An từ ngày 6/2 đến 12/2/2022

Lịch cúp điện tại các huyện, thị xã, thành phố của Long An từ ngày 6/2 đến 12/2/2022 cập nhật mới nhất.
LỊCH CÚP ĐIỆN LONG AN TỪ NGÀY 6/2-12/2/2022
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC TP TÂN AN
09-02-22 7:30:00 9:30:00 Một phần Kp Xuân Hòa 2 - phường 6
10-02-22 7:30:00 16:00:00 Ấp 2 xã Mỹ Phú
11-02-22 8:00:00 16:00:00 Đường Khương Minh Ngọc thuộc Ấp Vĩnh Hòa - xã An Vĩnh Ngãi
09-02-22 9:30:00 11:30:00 Một phần ấp 1 - xã Mỹ An
09-02-22 13:00:00 15:00:00 Một phần đường Trần Phong Sắc thuộc Kp Bình Yên Đông 2 - phường 4
09-02-22 15:00:00 17:00:00 Một phần đường Thủ Khoa Huân thuộc Kp 3, Kp 4 - phường 1
ĐIỆN LỰC HUYỆN ĐỨC HUỆ
10-02-22 8:00:00 11:00:00 1 phần Ấp Mỹ Lợi xã Mỹ Thạnh Tây
ĐIỆN LỰC HUYỆN CẦN ĐƯỚC
11-02-22 8:00:00 9:30:00 Một phần ấp Vạn Phước xã Mỹ Lệ
11-02-22 10:00:00 11:30:00 Một phần ấp 6 xã Tân Trạch
11-02-22 13:00:00 14:30:00 Một phần ấp Mỹ Tây, xã Mỹ Lệ; ấp 2 xã Tân Trạch
ĐIỆN LỰC THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
09-02-22 7:30:00 11:30:00 Một phần ấp Bình Trung 2, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa
11-02-22 7:30:00 11:30:00 Một phần ấp Gò Dồ, xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa
ĐIỆN LỰC HUYỆN THỦ THỪA
09-02-22 7:30:00 9:30:00 Một phần xã Bình Thạnh - huyện Thủ Thừa
10-02-22 7:30:00 11:30:00 Một phần xã Bình Thạnh - huyện Thủ Thừa
09-02-22 9:30:00 11:30:00 Một phần xã Bình Thạnh - huyện Thủ Thừa
09-02-22 13:00:00 16:00:00 Một phần xã Bình Thạnh - huyện Thủ Thừa
10-02-22 13:00:00 16:00:00 Một phần xã Bình Thạnh - huyện Thủ Thừa
ĐIỆN LỰC HUYỆN CẦN GIUỘC
09-02-22 8:00:00 14:00:00 Một phần xã Phước vĩnh Tây
10-02-22 8:00:00 11:30:00 Một phần xã Đông Thạnh
10-02-22 13:00:00 16:00:00 Toàn bộ KDC Hoàng Hoa
10-02-22 14:00:00 16:00:00 Một phần xã Mỹ Lộc

MAI UYÊN