Mua đất tái định cư công ty Becamex nhiều năm vẫn chưa thấy sổ đỏ

Người dân tại dự án KDC Thuận Giao cho rằng mua đất của TCT Becamex tại dự án này đã 5 năm nay mà chưa làm được thủ tục cấp quyền sử dụng đất.

Người dân tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng phản ánh việc cấp giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho các hộ dân được tái định cư tại khu dân cư 5A rất chậm. Một số hộ dân nhận đất tái định cư từ năm 2014 đến nay nhưng chưa được cấp GCNQSDĐ nên không thực hiện được thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà ở, làm ảnh hưởng đến đời sống và quyền lợi.

Cả hai vấn đề này, người dân đã kiến nghị nhiều năm qua vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Sở Tài nguyên - Môi trường (TNMT) tỉnh Bình Dương cho biết, chủ đầu tư dự án KDC Thuận Giao phải có giấy chứng nhận, hoàn thành hạ tầng kỹ thuật theo quy định chi tiết được duyệt và được kiểm tra xác nhận… Qua rà soát, hiện nay Sở chưa nhận được hồ sơ của TCT Becamex để làm thủ tục chuyển nhượng cho người dân tại khu dân cư Thuận Giao.

Việc giải quyết tranh chấp hợp đồng giữa người dân và TCT Becamex trước tiên do các bên tự thỏa thuận. Trong trường hợp các bên không tự thỏa thuận được thì tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Do đó, Sở TNMT đề nghị cử tri liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, hướng dẫn, giải quyết theo quy định. Còn đối với Khu tái định cư 5A, Sở TNMT cho rằng, qua rà soát hồ sơ, TCT Becamex đã được UBND tỉnh điều chỉnh diện tích, vị trí các loại đất đã được giao đất tại Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 7/5/2009 do thay đổi quy hoạch chi tiết xây dựng; đồng thời giao đất (đợt 2) tại Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 16/01/2020.

Tổng Công ty Becamex đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và được Sở TNMT cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là một trong những điều kiện để người dân nhận đất tái định cư, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu dân cư được cấp GCNQSDĐ và thực hiện các quyền liên quan đến khu đất.

Việc giao đất tái định cư cho hộ gia đình, cá nhận thuộc thẩm quyền của UBND huyện Bàu Bàng trên cơ sở UBND tỉnh sẽ thu hồi đất của Tổng Công ty bàn giao về địa phương. Đến nay, Sở TNMT chưa nhận được hồ sơ đề nghị thu hồi đất của Tổng Công ty Becamex giao về cho UBND huyện Bàu Bàng để cấp tái định cư cho các hộ dân. Do đó, Sở sẽ có văn bản đôn đốc đề nghị Tổng Công ty khẩn trương lập thủ tục theo quy định, đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng xác nhận các đối tượng thuộc diện tái định cư trong dự án để làm cơ sở thu hồi đất giao về cho huyện cấp tái định cư.

Đối với dự án Khu dân cư Thuận Giao, chủ đầu tư phải có giấy chứng nhận, hoàn thành hạ tầng kỹ thuật theo quy định chi tiết được duyệt và được kiểm tra xác nhận… Qua rà soát, hiện nay Sở Tài Nguyên và Môi trường chưa nhận được hồ sơ của Tổng công ty Becamex để làm thủ tục chuyển nhượng cho người dân tại Khu dân cư Thuận Giao. Việc giải quyết tranh chấp hợp đồng giữa người dân và Tổng công ty Becamex trước tiên do các bên tự thỏa thuận. Trong trường hợp các bên không tự thỏa thuận được thì tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Do đó, Sở Tài Nguyên và Môi trường đề nghị cử tri liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Cương Nguyễn

(Tổng Hợp)