người đầu tiên có 200 tỷ USD - các bài viết về người đầu tiên có 200 tỷ USD, tin tức người đầu tiên có 200 tỷ USD
Ông chủ Amazon Jeff Bezos lập kỷ lục là người đầu tiên có 200 tỷ USD

Ông chủ Amazon Jeff Bezos lập kỷ lục là người đầu tiên có 200 tỷ USD

Cổ phiếu Amazon lập đỉnh mới giúp tài sản của Bezos tăng 5,2 tỷ USD chỉ trong một ngày.