Nguyễn Đức Chung ra công lệnh khẩn - các bài viết về Nguyễn Đức Chung ra công lệnh khẩn, tin tức Nguyễn Đức Chung ra công lệnh khẩn
Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung gửi công điện khẩn về COVID-19

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung gửi công điện khẩn về COVID-19

Tất cả các trụ sở, cơ quan, xí nghiệp phải có nước sát khuẩn để sát khuẩn tay, thực...