Sacombank lãi gần 3.340 tỷ đồng

Con số này vượt đến 30% kế hoạch cổ đông đặt ra đầu năm 2020. Bí quyết giúp nhà băng này lãi lớn là tăng lãi từ hoạt động ngoài tín dụng.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 với tổng lãi trước thuế vượt đến 30% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đặt ra đầu năm. 

Theo báo cáo, lý do giúp nhà băng này vẫn có lãi cao dù kinh doanh giữa đại dịch COVID-19 là nhờ tăng trưởng mạnh mẽ trong quý IV. Trong quý cuối cùng của năm 2020, thu nhập lãi thuần của Sacombank tăng vọt 70% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 3.013 tỷ đồng.

Lý do thứ 2 giúp ngân hàng đạt và vượt xa mức lợi nhuận đặt ra là các khoản thu lớn từ hoạt động ngoài tín dụng. Trong quý IV/2020, Sacombank lãi đột biến từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư, tăng đến 515% so với cùng kỳ, đạt 120 tỷ đồng. Đây là 2 lý do chính giúp thu nhập hoạt động của Sacombank trong quý cuối năm tăng mạnh 33%, đạt 5.016 tỷ đồng.

Ngoài ra, khoản thu dịch vụ cũng  tăng gần 13%, với sự đóng góp khá lớn từ mảng bảo hiểm, thẻ và ngân hàng điện tử.

Cùng với đó là việc cắt giảm mạnh chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong quý IV, từ 469 tỷ đồng xuống 64 tỷ đồng đã góp phần giúp lợi nhuận tăng mạnh. 

Theo đó, lợi nhuận trước thuế trong quý IV/2020 của Sacombank đạt 1.013 tỷ đồng, tăng gần 40% so với quý IV/2019. 

sacombank-lai-hon-3.340-ty-dong-giua-dich-covid-19.jpg
Sau 3 quý đầu năm lợi nhuận đi ngang vì ảnh hưởng đại dịch COVID-19, Sacombank có quý kinh doanh cuối năm tăng mạnh 70%, đưa lãi cả năm lên gần 3.340 tỷ đồng. Ảnh: SCB

Kết quả sau 3 quý đầu năm ảnh hưởng của dịch bệnh, quý kinh doanh cuối cùng của năm bức phá đã đưa lợi nhuận trước thuế hợp nhất cả năm của Sacombank đạt 3.339 tỷ đồng, vượt 30% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao và tăng gần 4% so với năm 2019.

Đến 31/12/2020,  tổng tài sản hợp nhất của Sacombank đạt gần 493.000 tỷ đồng, tăng gần 10% so với đầu năm, trong đó tài sản có sinh lời tăng 13%. 

Tổng huy động của ngân hàng đạt 447.000 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng tăng 15%, đạt hơn 340.000 tỷ đồng, phù hợp với hạn mức được Ngân hàng Nhà nước giao.

Hiệu quả kinh doanh của ngân hàng năm qua cải thiện tích cực với tổng thu nhập tăng hơn 18% so với năm 2019. Chi phí điều hành được kiểm soát chặt chẽ, chỉ tăng 6% so với năm trước, tạo điều kiện trích lập dự phòng rủi ro và phân bổ lãi dự thu theo Đề án tái cơ cấu hơn 5.500 tỷ đồng, tăng 25% và vượt gấp 3 lần so với mục tiêu.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm Ngân hàng Nhà nước giao cho Sacombank là thu hồi, xử lý nợ xấu. Năm 2020, nhà băng đã xử lý nợ xấu đạt doanh số hơn 15.000 tỷ đồng. Nhờ đó, tài sản tồn đọng tiếp tục giảm thêm 16,7% so với năm trước, đưa tỷ lệ nợ xấu giảm về dưới 1,7%.

Tuy nhiên, thu nhập hoạt động khác của ngân hàng năm 2020 lại sụt giảm 21% so với năm trước, chỉ đạt 1.123 tỷ đồng.

 Nhà băng cho biết năm qua đã thực hiện miễn/giảm lãi suất gần 9.000 tỷ đồng cho khách hàng bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19. Đồng thời triển khai gần 40.000 tỷ đồng các gói tín dụng ưu đãi dành cho cá nhân và doanh nghiệp.

Năm 2021, định hướng trọng tâm của Sacombank vẫn là tiếp tục tái cơ cấu hoạt động và tạo nền tảng phát triển ngân hàng số. Ngân hàng khẳng định tiếp tục đẩy mạnh tiến trình tái cơ cấu sau sáp nhập; đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số; tăng cường quản trị rủi ro, giám sát toàn diện hoạt động hệ thống và nâng cao quy mô, năng suất và hiệu quả hoạt động.

H. LINH