Săn mã khuyến mãi, giảm giá trên Tiki, Lazada, Shopee ngày 12/6

Tổng hợp các mã giảm giá Tiki, Lazada, Shopee mới nhất. Các thông tin khuyến mãi mới nhất được cập nhật dưới đây.

Mã giảm giá của Shopee:

Siêu Flash Sale:

 • Lưu mã giảm, mã thương hiệu ở banner
 • CBJUN99 giảm 15% tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • CCB1006 hoàn 10% tối đa 30.000 đồng đơn từ 0 đồng.

Lịch Freeship

 • MPVC từ 99.000 đồng cho J&T

 • MPVC từ 150.000 đồng cho nội tỉnh

 • MPVC từ 250.000 đồng cho ngoại tỉnh.

 • Lưu mã MPVC Airpay 0 đồng.

 • Lưu thêm mã MPVC Extra.

 • MPVC 0 đồng từ 2h-7h khi dùng mã MPVC Airpay.

 • Săn voucher 66k lúc 0h
 • Săn voucher 50% lúc 12h
 • Săn voucher thương hiệu lúc 21h.

Công nghê:

 • 0h: ELCASH50K hoàn 20%, tối đa 50.000 đồng đơn từ 200.000 đồng.
 • 0h: ELHUNT6612 giảm 66.000 đồng đơn từ 200.000 đồng.
 • 12h: ELHUNT2012 hoàn 50%, tối đa 20.000 đồng đơn từ 0 đồng.

Mã thời trang:

 • 12h: FASHION1212H giảm 200.000 đồng đơn từ 0 đồng.
 • 21h: FASHION1221 giảm 100.g000 đồn đơn từ 0 đồng.

Mã tiêu dùng:

 • 12h: FMCG20K12 hoàn 50% tối đa 20.000 đồng đơn từ 0 đồng.

Mã mỹ phẩm:

 • COS1106 hoàn 5% tối đa 60.000 đồng cho đơn từ 399.000 đồng.

Săn mã Thời trang: 

 • 12h: FASHION1212H giảm 200.000 đồng đơn từ 0 đồng.
 • 12h: WAFLASH12 hoàn 100.000 đồng đơn từ 500.000 đồng.
 • 12h: FAFLASH12 hoàn 100.000 đồng đơn từ 500.000 đồng.
 • 12h: MAFLASH126 hoàn 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • 21h: FASHION1221 giảm 100.000 đồng đơn từ 0 đồng.
 • 21h: KIDFLASH12 giảm 15% tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • 21h: MAMSFL126 hoàn 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • 21h: MASOFL126 hoàn 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.

Săn mã Phụ kiện nam

 • 9h: WTCHWOW giảm 50.000 đồng đơn từ 100.000 đồng.
 • 15h: MAMSH100 giảm 100.000 đồng đơn từ 200.000 đồng.
 • 21h: MASOH1206 giảm 100.000 đồng đơn từ 300.000 đồng.

Công nghệ - Điện Tử

 • ELCOIN06 hoàn 6%, tối đa 300.000 đồng đơn từ 1,5 triệu đồng.
 • ELCOIN1M hoàn 5%, tối đa 1 triệu đồng đơn từ 3 triệu đồng.
 • ELCEMS giảm 7%, tối đa 300.000 đồng đơn từ 1 triệu đồng.
 • ELCE7M giảm 5% tối đa 500.000 đồng cho đơn từ 7 triệu đồng.
 • CBEL06 giảm 20% tối đa 30.000 đồng đơn từ 50.000 đồng.
 • CBELJUN8 hoàn 50%, tối đa 30.000 đồng đơn từ 50.000 đồng.

Mã ưu đãi từ các thương hiệu.

 • ELMALLCOIN2 hoàn 8%, tối đa 300.000 đồng đơn từ 300.000 đồng.
 • ELMALLS6 giảm 12% tối đa 700.000 đồng đơn từ 3 triệu đồng.
 • ELMALLN6 giảm 10% tối đa 300.000 đồng đơn từ 300.000 đồng

Điện Thoại

 • ELJUN1M giảm 5% tối đa 1 triệu đồng đơn từ 3 triệu đồng.
 • ELMT2M giảm 4% tối đa 300.000 đồng đơn từ 2,5 triệu đồng.
 • ELMIBDAY giảm 200.000 đồng đơn từ 3 triệu đồng Xiaomi mall.

Laptop - Phụ kiện

 • ELCLJUN giảm 7% tối đa 300.000 đồng đơn từ 500.000 đồng.

Camera - Phụ kiện máy ảnh

 • ELCA6 giảm 7% tối đa 300.000 đồng đơn từ 500.000 đồng.
 • ELCACOIN6 hoàn 7%, tối đa 500.000 đồng đơn từ 1,2 triệu đồng.

Điện gia dụng

 • ELHAT6 giảm 5% tối đa 300.000 đồng đơn từ 1 triệu đồng.
 • ELHAJUNE giảm 6%, tối đa 700.000 đồng đơn từ 5 triệu đồng.

Thời trang

 • FASHIONJ502 hoàn 20%, tối đa 50.000 đồn đơn từ 200.000 đồng.
 • FASHIONFW12 hoàn 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 99.000 đồng cho sản phẩm trong chương trình.

Thời trang nữ

 • WAFAS12 hoàn 15% tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • WAJUNE20 giảm 20.000 đồng đơn từ 50.000 đồng.

Phụ kiện thời trang

 • FAVUIT6 hoàn 15%, tối đa 30.000 đồng từ 99.000 đồng.

Túi ví

 • WB1206 hoàn 15% tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.

Giày dép nữ

 • WS1206 hoàn 15% tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.

Thời Trang nam

 • MAFSHB1206 hoàn 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • MAHB6 hoàn 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • MA0615 hoàn 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 150.000 đồng.

Giày nam

 • MAMSFCP6 hoàn 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • MAMSHB6 giảm 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 150.000 đồng.
 • MAMST6 hoàn 15% tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • MAMSH6 hoàn 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.

Thể thao - Du lịch

 • MASO612 hoàn 15%, tối đa 50.000 đồng từ 99.000 đồng.
 • MASOFCP6 hoàn 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • MASOT6 hoàn 15%, tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • MASOH6 hoàn 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • MASOMALL6 hoàn 15%, tối đa 150.000 đồng từ 200.000 đồng.

Thời trang trẻ em

 • KIDFA1206 giảm 15% tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • KIDMALL6 hoàn 15% tối đa 30.000 đồng đơn từ 150.000 đồng sản phẩm.

Mẹ bé

 • MKBCTHANG6 hoàn 5%, tối đa 40.000 đồng từ 400.000 đồng.
 • MKBMBOBT6 giảm 25.000 đồng đơn tư 409.000 đồng.

Bách hóa online

 • GRO1206 hoàn 8% tối đa 80.000 đồng đơn từ 300.000 đồng.

Giặt giũ

 • PET0606 giảm 8% tối đa 100.000 đồng đơn từ 300.000 đồng,
 • PETMSPS06 giảm 8% tối đa 50.000 đồng đơn từ 250.000 đồng.
 • PETT6 hoàn 8% tối đa 70.000 đồng đơn từ 300.000 đồng.

Thú nuôi

 • PET0606 giảm 8% tối đa 100.000 đồng đơn từ 300.000 đồng.
 • PETMSPS06 giảm 8% tối đa 50.000 đồng đơn từ 250.000 đồng.
 • PETT6 hoàn 8% tối đa 70.000 đồng đơn từ 300.000 đồng.

Đồng hồ

 • WTCHJUN12 hoàn 15%, tối đa 30.000 đồng từ 99.000 đồng.
 • WTCH1206 hoàn 15% tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • WTCHGREEN hoàn 15% tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • WTCHMALL6 hoàn 15% tối đa 150.000 đồng đơn từ 200.000 đồng.
 • WTCHT6 giảm 20.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • WTCHMALLT6 giảm 50.000 đồng đơn từ 399.000 đồng sản phẩm Mall.

Nhà cửa đời sống

 • HLBAOGIA hoàn 10%, tối đa 100.000 đồng đơn từ 300.000 đồng.
 • HLXU06 hoàn 20.000 đồng đơn từ 50.000 đồng.

Sách

 • BM1206 hoàn 15%, tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • BM06SALE hoàn 20.000 đồng đơn từ 50.000 đồng.
 • BMSMART giảm 15%, tối đa 50.000 đồng đơn từ 100.000 đồng.

Đồ chơi

 • TOYXU6 hoàn 20.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • TOYJUNE giảm 10% tối đa 15.000 đồng đơn từ 0 đồng.
 • TOYMALL6 giảm 10% tối đa 100.000 đồng đơn từ 300.000 đồng .

Xe máy - phụ tùng

 • AU0106 hoàn 15% tối đa 25.000 đồng đơn từ 0 đồng.
 • AUQTE6 hoàn 20% tối đa 30.000 đồng đơn từ 50.000 đồng.

Tiêu dùng

 • FMCGHB giảm 8%, tối đa 60.000 đồng đơn từ 250.000 đồng
 • FMCGMEBE giảm 8%, tối đa 50.000 đồng đơn từ 299.000 đồng.
 • FMCGHC giảm 8%, tối đa 30.000 đồng đơn từ 199.000 đồng.
 • FMCGBH giảm 8%, tối đa 30.000 đồng đơn từ 200.000 đồng.
 • FMCGPET giảm 8%, tối đa 30.000 đồng đơn từ 200.000 đồng.
 • CBFMCG giảm 15% tối đa 30.000 đồng đơn từ 50.000 đồng quốc tế
 • CBFMCG6 giảm 15% tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.

Mã giảm giá Tiki:

 •  TIKIMOMO1000 deal hot áp dụng khi tải ví momo và nhập mã.
 • TIKICGSWT5 giảm 10% đồng áp dụng nhiều đơn hàng từ 400.000 đồng.
 • TIKIMOMO1000 deal hot áp dụng khi tải ví momo và nhập mã.

Mỹ phẩm, vật tư, thời trang

 • INTER45 giảm 45.000 đồng đơn từ 1 triệu đồng.
 • INTER30 giảm 30.000 đồng đơn từ 700.000 đồng.
 • INTER20 giảm 20.000 đồng đơn từ 420.000 đồng.
 •  INTER45 giảm 30.000 đồng cho đơn từ 250.000 đồng.

Sách

 • T5FHSQV30 giảm 30.000 đồng đơn từ 500.000 đồng.
 • MUATUDO giảm 1 triệu đơn từ 4 triệu đồng.
 • VPP5 giảm 50.000 đồng đơn từ 300.000 đồng.
 • BKWOW20 giảm 30.000 đồng đơn từ 299.000 đồng.
 • T5FHSQV30 giảm 30.000 đồng đơn từ 200.000 đồng.

Gia dụng

 • DIENGIADUNG15 giảm 15.000 đồng cho đơn từ 600.000 đồng.
 • HLFAST giảm 7% cho đơn từ 500.000 đồng: 
 • 5SBRAND25 giảm 25.000 đồng cho đơn từ 300.000 đồng: 
 • MAH2020033101 giảm 10% cho cửa hàng ba lô túi xách quốc tế mới nổi MAH.
 • BRAND400T5 cho voucher 400.000 đồng đơn từ 1,5 triệu đồng.
 • TATIKIT05 giảm 8% cho đơn từ 500.000 đồng.
 • BOBBY0540K giảm 40.000 đồng cho đơn từ 900.000 đồng.
 • INTER30 cho voucher 30.000 đồng đơn từ 500.000 đồng.

PHƯỢNG LÊ