shipper ở TP.HCM - các bài viết về shipper ở TP.HCM, tin tức shipper ở TP.HCM
TPHCM: Nhiều cơ sở y tế ngưng xét nghiệm miễn phí cho các shipper

TPHCM: Nhiều cơ sở y tế ngưng xét nghiệm miễn phí cho các shipper

Hàng loạt trạm y tế lưu động ngừng xét nghiệm miễn phí cho shipper TP.HCM trong sáng ngày 7/9.