Tàu Thống Nhất SE9/10 và nhiều đôi tàu du lịch hoạt động trở lại

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã thông báo về lịch hoạt động trở lại của tàu Thống nhất SE9/10 và nhiều đôi tàu du lịch trong tháng 7-2020.

Mới đây, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa cho chạy lại đôi tàu Thống nhất SE9/10 và nhiều đôi tàu du lịch trong tháng 7-2020.

Cụ thể, từ 9/7, tàu SE9 xuất phát tại Hà Nội lúc 14 giờ 25, đến TPHCM lúc 3 giờ 25;. Tàu SE10 xuất phát từ TPHCM lúc 14 giờ 30, đến Hà Nội lúc 15 giờ.Trên tuyến Hà Nội - TPHCM hàng ngày có tổng cộng 5 đôi tàu khách Thống nhất chạy suốt là SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8 và SE9/SE10.

Tàu Thống Nhất SE9/10 và nhiều đôi tàu du lịch hoạt động trở lại

Các đôi tàu du lịch trên các tuyến cũng được chạy từ tháng 7, bao gồm:

Từ ngày 8/7, tuyến Hà Nội - Đồng Hới, chạy thường xuyên hàng ngày tàu SE19, xuất phát từ Hà Nội lúc 20 giờ, đến Đồng Hới lúc 6 giờ 14. Tàu QB2 tại Đồng Hới từ ngày 9/7. Tàu SE19, tàu QB2 xuất phát tại Đồng Hới lúc 17 giờ, đến Hà Nội lúc 4 giờ 25.

Từ ngày 9/7, tuyến Hà Nội - Lào Cai, tàu SP3 chạy thường xuyên, xuất phát Hà Nội lúc 22 giờ 00, đến Lào Cai lúc 6 giờ 5. Tàu SP4 chạy từ ngày 10-7, xuất phát từ Lào Cai lúc 21 giờ 40, đến Hà Nội lúc 5 giờ 30.

Từ ngày 1/7, tuyến TPHCM - Phan Thiết, chạy thường xuyên đôi tàu SPT1/SPT2. Tàu SPT2 xuất phát tại TPHCM lúc 6 giờ 40, đến Phan Thiết lúc 10 giờ 24; Tàu SPT1 xuất phát tại Phan Thiết lúc 13 giờ 20, đến TPHCM lúc 17 giờ 35.

Từ ngày 1/7, tuyến TPHCM - Nha Trang, chạy thường xuyên đôi tàu SNT/SNT2. Tàu SNT2 xuất phát tại TPHCM lúc 20 giờ 30, đến Nha Trang lúc 5 giờ 30; Tàu SNT1 xuất phát tại Nha Trang lúc 20 giờ 00, đến TPHCM lúc 5 giờ 26.

Từ ngày 9/7, tuyến TPHCM - Quy Nhơn, chạy thường xuyên đôi tàu SQN1/SQN2. Tàu SQN2 xuất phát tại TPHCM lúc 20 giờ 00, đến Quy Nhơn lúc 9 giờ 43; Tàu SQN1 xuất phát Quy Nhơn lúc 13 giờ 10, đến TPHCM lúc 4 giờ 07. 

Thanh Mai

Đồng USD tăng nhẹ phiên đầu tuần

Đồng USD tăng nhẹ phiên đầu tuần

Giá USD hôm nay 17/1 tăng nhẹ phiên đầu tuần. Đồng bạc xanh tuần này tiếp tục chịu ảnh hưởng từ các báo cáo kinh tế quan trọng và tình hình dịch bệnh COVID-19.