Thủ tướng quyết định tạm dừng quy hoạch đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong

Thủ tướng yêu cầu tạm dừng triển khai lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) cho đến khi Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được Quốc hội thông qua.

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tạm dừng chủ trương lập quy hoạch tổng thể phát triển hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong.

Văn bản cho biết xét đề nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa và ý kiến của các Bộ Xây dựng, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý tạm dừng triển khai lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong, cho đến khi Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được Quốc hội thông qua.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa khẩn trương tổ chức việc lập Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo đúng Luật Quy hoạch năm 2017; Nghị quyết số 751 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản pháp luật về quy hoạch.

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) sẽ tạm dừng cho đến khi Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được Quốc hội thông qua. Ảnh: Báo Dân sinh.
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) sẽ tạm dừng cho đến khi Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được Quốc hội thông qua. Ảnh: Báo Dân sinh.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu tổ chức lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch có liên quan và quy định của pháp luật.

Khánh Hòa đề xuất dừng tạm dừng làm đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép tạm dừng việc lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong, cho đến khi Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được Quốc hội thông qua.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, các cơ quan chức năng của tỉnh đã thực hiện một số thủ tục để triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong, như dự thảo nhiệm vụ quy hoạch, chuẩn bị công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch…

Tuy nhiên, do Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt vẫn chưa được Quốc hội thông qua, nên quá trình triển khai lập quy hoạch khu vực Bắc Vân Phong theo định hướng Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt gặp nhiều khó khăn, vì chưa xác định được cơ sở pháp lý, trình tự thủ tục, nội dung quy hoạch, hội đồng thẩm định và các nội dung liên quan khác.

Do đó, việc điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng khu vực bắc Vân Phong theo định hướng phát triển thành Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt cũng chưa được triển khai.

Bên cạnh đó, sau 5 năm thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2030, UBND tỉnh Khánh Hòa nhận thấy Khu vực Nam Vân Phong đã có một số dự án đi vào hoạt động và đang xây dựng. Tuy nhiên, một số khu chức năng vẫn chưa được triển khai.

Trong khi với khu vực Bắc Vân Phong, do chủ trương xây dựng đặc khu từ năm 2012 nên cũng chưa thể triển khai lập quy hoạch các khu chức năng, để nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp.

Theo định hướng quy hoạch chung đã được phê duyệt, một số khu chức năng và đất chưa sử dụng cần điều chỉnh và bổ sung các nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế để kêu gọi đầu tư.

NGUYÊN PHƯƠNG