trang tin trào phúng kiểm tra khả năng quét tin giả của Facebook - các bài viết về trang tin trào phúng kiểm tra khả năng quét tin giả của Facebook, tin tức trang tin trào phúng kiểm tra khả năng quét tin giả của Facebook
Hai trang tin của Úc đăng tin Mark Zuckerberg qua đời để thử thách Facebook

Hai trang tin của Úc đăng tin Mark Zuckerberg qua đời để thử thách Facebook

Mặc dù đăng tin sai sự thật nhưng do đây là hai trang tin trào phúng nên không vi phạm tiêu chuẩn...