ưu tiên vắc xin - các bài viết về ưu tiên vắc xin, tin tức ưu tiên vắc xin
Thủ tướng: 'Ưu tiên 25% vaccine của cả nước cho TP HCM'

Thủ tướng: "Ưu tiên 25% vaccine của cả nước cho TP HCM"

Thủ tướng yêu cầu trước mắt ưu tiên 25% tổng số vaccine Covid-19 của cả nước cho TP HCM,...