Bộ Công thương giải đáp về việc cung ứng hàng hóa khi cách ly xã hội

Mới đây, Bộ Công thương đã thông tin về việc đảm bảo nguồn cung hàng hóa trong bối cảnh dịch bệnh, thực hiện cách ly xã hội ở Việt Nam.

Liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa, Bộ Công thương đã có các phương án cụ thể cho từng địa phương cũng như đất nước. Cụ thể có hai trường hợp như sau:

Nếu phong tỏa nhưng xe chở hàng của doanh nghiệp vẫn được hoạt động, các doanh nghiệp sẽ đăng ký danh sách các xe vận tải cung ứng hàng hóa đến các cơ quan chức năng để cung cấp cho ngành giao thông. Việc này sẽ được công an hỗ trợ lưu thông đến các điểm bán hàng. Tại các địa bàn cần điều phối, các xe vận tải sẽ đến các kho hàng gần nhất để lấy hàng. 

Nếu giới nghiêm chỉ cho xe lực lượng vũ trang hoạt động, Bộ Công thương sẽ đề nghị lực lượng quân đội, công an điều phối xe vận chuyển hàng thiết yếu từ các kho hàng hóa thiết yếu đã chuẩn bị để cung cấp cho các địa bàn. 

Bộ Công thương giải đáp về việc cung ứng hàng hóa khi cách ly xã hội

Bộ Công thương đã yêu cầu các Sở Công thương báo cáo tình hình cung cầu, hệ thống phân phối hàng hóa thiết yếu trên địa bàn. Đặc biệt chú trọng đến lương thực, thực phẩm, các mặt hàng có nhu cầu cao. 

Các địa phương và doanh nghiệp, địa phương cho biết vẫn đủ khả năng đảm bảo đáp ứng nhu cầu hàng hóa thiết yếu của thị trường. Các doanh nghiệp phân phối và nhiều tiểu thương tại các chợ vẫn liên tục kinh doanh để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Việc dự trữ, cung ứng hàng hóa nhu yếu phẩm cần phân theo từng cấp độ của dịch bệnh. Căn cứ vào điều kiện, nhu cầu cũng như kinh nghiệm của từng địa phương để xác định số lượng, chủng loại, phương án dự trữ, vận chuyển và phân phối khi có yêu cầu, theo 5 cấp độ cung ứng kịp thời cho các khu vực bị cách ly.

Các Sở Công thương theo dõi sát sao tình hình dịch ở từng địa phương để hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phân phối nhu yếu phẩm được phép hoạt động, tổ chức các điểm bán hàng lưu động để phục vụ người dân. 

Bộ Công thương cũng hướng dẫn tổ chức hoạt động các điểm bán hàng nhu yếu phẩm theo chỉ đạo của Thủ tướng để đảm bảo mức độ cung ứng liên tục, thường xuyên và đảm bảo cả an toàn dịch bệnh. 

Ngoài các điểm bán hàng hiện có của các doanh nghiệp phân phối và các điểm chợ truyền thống, chợ tạm vẫn được kinh doanh, để bảo đảm cung ứng nhu yếu phẩm cho người dân trong mọi tình huống.

Bên cạnh đó là bố trí các điểm bán hàng dã chiến, tạm thời... cung ứng nhu yếu phẩm cho người dân thường xuyên, liên tục, giảm mật độ người mua đến từng điểm bán (kể cả trong trường hợp các siêu thị bị phong tỏa vì lý do y tế…). Các điểm bán hàng này sẽ được bố trí gần các khu dân cư và thông thoáng nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh, thuận tiện cho người dân mua hàng.

Thanh Mai

Từ 30/3, chặng bay Hà Nội - TP.HCM chỉ duy trì 1 chuyến/ngày cho mỗi hãng bay

Từ 30/3, chặng bay Hà Nội - TP.HCM chỉ duy trì 1 chuyến/ngày cho mỗi hãng bay

Từ ngày 30/3 đến 15/4, mỗi hàng hàng không Việt Nam chỉ được khai thác với tần suất một chuyến/ngày đến Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh