Điều chỉnh quy hoạch cục bộ thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Sở KH-ĐT cho biết tỉnh đã kiến nghị điều chỉnh quy hoạch ở 4 phường thuộc thành phố Biên Hòa.

Đồng Nai đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng về hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Biên Hòa ở 4 phường Tân Phong, Long Bình, Phước Tân và Tam Phước. Đây là những khu vực đang có tốc độ đô thị hóa nhanh và khá phát triển, theo Báo Đồng Nai.

Quy hoạch phân khu A4 của phường Hiệp Hòa được nhiều người dân quan tâm. Ảnh: Báo Đồng Nai.
Quy hoạch phân khu A4 của phường Hiệp Hòa được nhiều người dân quan tâm. Ảnh: Báo Đồng Nai.

Đến nay, tại thành phố Biên Hòa có toàn bộ 21 phân khu đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. Trong đó, 4/21 phân khu (gồm các phân khu C4, D1, C2, C3 thuộc xã Long Hưng và một phần các phường Phước Tân, An Hòa) đã được UBND tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch; 4/21 phân khu đã được thông qua Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng tỉnh và đã ban hành Biên bản kết luận của Hội đồng (bao gồm 3 phân khu: B6, C1, D2 thuộc phường Phước Tân, Tam Phước và phân khu A4 tại phường Hiệp Hòa).

Hiện Sở Xây dựng đã trình UBND tỉnh xem xét việc phê duyệt phân khu B6 và đề nghị UBND tỉnh xem xét lấy ý kiến Bộ Xây dựng đồ án quy hoạch phân khu C1, còn đối với Phân khu A4 và D2 thì UBND TP. Biên Hòa đang chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ.

Đồng Nai đang tiến hành làm cùng lúc nhiều quy hoạch như: quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030, quy hoạch xây dựng, quy hoạch các ngành, quy hoạch tỉnh. Tới đây, các quy hoạch ngành đều sẽ được cập nhật vào quy hoạch tỉnh. Quy hoạch tỉnh dự tính sẽ hoàn thành vào năm 2022 và trình Chính phủ phê duyệt.

THUẬN TIỆN