Kết luận về nhà đất số 628 - 630 đường Võ Văn Kiệt

Văn phòng UBND TP.HCM có Thông báo số 894/TP-VP ngày 5/12/2019 thông báo kết luận của Thường trực UBND TP về nhà đất số 628 - 630 đường Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5.

Theo đó cơ bản đồng ý chọn phương án 2 theo đề xuất của Sở Xây dựng tại dự thảo báo cáo ngày 3/12/2019 về rà soát pháp lý nhà đất số 628 - 630 đường Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5.

Trước đó, ngày 3/12/2019 Sở Xây dựng có dự thảo báo cáo trình Chủ tịch UBND TP.HCM một số nội dung liên quan đến việc rà soát pháp lý dự án Khu phức hợp cao ốc văn phòng – thương mại – khách sạn và chung cư tại số 628 – 630 đường Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5. Trong đó Sở đề xuất 2 phương án sau khi rà soát. 

Kết luận về nhà đất số 628 - 630 đường Võ Văn Kiệt

Cụ thể, phương án 1 của Sở Xây dựng là: “Thực hiện đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án theo quy định pháp luật hiện hành. Do dự án đã được UBND TP công nhận chủ đầu tư, đã được cấp phép xây dựng phần ngầm, chủ đầu tư đã thi công cọc, tường vây, sàn và vách tầng hầm nên thực hiện phương án này cần phải xác định đủ các giá trị đã đầu tư dở dang và các chi phí khác có liên quan của dự án để hoàn trả cho chủ đầu tư trước khi tổ chức đấu thầu. Việc này sẽ rất khó khăn thực hiện và sẽ phát sinh khiếu nại của chủ đầu tư”.

Phương án 2: “Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na tiếp tục thực hiện dự án. UBND TP sẽ xác định giá trị quyền sử dụng đất theo giá thị trường trên cơ sở 2-3 chứng thư thẩm định giá của đơn vị độc lập, có tham khảo giá trị quyền sử dụng đất tại các mặt bằng đã được đấu giá trong khu vực lân cận dự án, đảm bảo thu đủ tiền sử dụng đất theo giá thị trường”.

Thông báo số 894/TP-VP ngày 5/12/2019 cũng cho biết Thường trực UBND TP.HCM giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tổng hợp toàn bộ hồ sơ pháp lý của dự án; phân tích, làm rõ những nội dung cần lưu ý và đề xuất hướng xử lý trước khi triển khai các trình tự, thủ tục của phương án 2, báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND TP trước ngày 15/12/2019.

BÌNH AN

Sớm công bố kết quả thanh tra dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 và Khu dân cư Cầu Đò

Sớm công bố kết quả thanh tra dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 và Khu dân cư Cầu Đò

Kết luận thanh tra của Bộ Tư pháp là căn cứ để Công ty Thiên Phú làm việc với cơ quan chức năng nhằm bảo vệ quyền lợi của doanh nghiêp.