Lịch chiếu phim Đà Nẵng ngày 29/9 đầy đủ nhất

Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại Đà Nẵng ngày 29/9 ở tất cả các rạp.
 • CGV (2)

  • CGV Vĩnh Trung Plaza

   Địa chỉ :255-257 đường Hùng Vương, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   13:20 14:00 14:50 15:20 15:50 16:20 17:10 17:45 18:15 18:40 19:30 20:10 21:00

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   13:50 18:00 20:20

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Anh

   13:00 16:10 20:35

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   12:50

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   13:10 14:40 16:50 19:00 21:10
  • CGV Vincom Đà Nẵng

   Địa chỉ :Tầng 4, TTTM Vincom Đà Nẵng, Ngô Quyền, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   10:30 11:10 12:00 12:50 13:30 14:20 15:10 15:50 16:40 17:30 18:10 19:00 19:30 19:50 20:30

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   13:05 15:30 17:45 20:00

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Anh

   13:45 21:20

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   11:00 15:20

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   11:30 17:20
 • Galaxy (1)

  • Galaxy Đà Nẵng

   Địa chỉ :Tầng 3 Coop Mart, 478 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   09:30 10:45 12:00 13:00 13:45 14:30 15:15 16:40 17:30 18:30 19:15 19:45 20:15 20:45 21:30 22:00

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   10:00 11:30 14:15 16:25 18:15 19:30

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Anh

   09:45 12:20 14:00 15:30 17:15 18:50

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   11:45 17:45

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   09:30 13:30 15:45 19:00

   Tí Hon Hậu Đậu

   The Elfkins - Baking a Difference / P / 1h18' /

   2D Lồng Tiếng

   09:15 17:45

   Đại Dịch Xác Sống

   Alone / NC18 / 1h33' /

   2D Phụ Đề Việt

   16:00

   Cục Nợ Hóa Cục Cưng

   PAWN / P / 1h53' /

   2D Phụ Đề Việt

   16:00
 • Lotte (1)

  • Lotte Đà Nẵng

   Địa chỉ :Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   09:00 09:30 10:00 11:05 11:30 12:00 12:45 14:00 14:30 15:15 16:30 17:00 17:45 19:00 19:30 20:15 20:45 21:20

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   15:45

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Anh

   21:50

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   09:10 13:30

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   18:30
 • Starlight Đà Nẵng (1)

  • Starlight Đà Nẵng

   Địa chỉ :Tầng 4 - Tòa Nhà Nguyễn Kim, 46 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   09:00 11:20 13:20 14:20 15:40 16:40 17:20 18:00 19:00 19:40 20:20 20:50 21:20 22:00 23:10

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   09:00 11:10 13:00 15:10 17:00 22:40

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Việt

   09:20 11:00 12:40 13:40 19:10

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   10:50
 • Metiz Cinema (1)

  • Metiz Cinema

   Địa chỉ :Tầng 1 Helio Center, Đường 2/9, Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   17:15 18:00 19:30 20:15 21:10 21:45

   Ngạ Quỷ - Tiếng Thét Đồng Gió Hú

   The Ghoul: Horror at the howling Field / NC18 /

   2D Phụ Đề Việt

   17:10 19:10 21:45

   Thang Máy

   The Lift / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Việt

   17:00 20:30 22:30

   Phù Thủy Học Đường

   The Craft: Legacy / NC16 / 1h34' /

   2D Phụ Đề Việt

   18:00

   Kỳ Nghỉ Nhớ Đời

   GOLDEN HOLIDAY / NC16 / 1h46' /

   2D Phụ Đề Việt

   18:30 19:45 22:00

NGỌC BÍCH