Ngày mai, nhiệt độ Trung Bộ có thể lên đến 40 độ C

Dự ngày mai (21/5), nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C.
Ngày mai, nhiệt độ Trung Bộ có thể lên đến 40 độ C

TRÚC BÌNH