12 công ty thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần (25 - 29/1)

Trong tuần từ 25 - 29/1 có 12 công ty thông báo chốt quyền cổ tức. Trong đó, 1 doanh nghiệp thưởng cổ phiếu, phần còn lại lựa chọn hình thức bằng tiền mặt.

Theo đó, Công ty Dây cáp diện Việt Nam (HoSE: CAV) công bố mức chi trả cổ tức cao nhất tỷ lệ 30% bằng hình thức tiền mặt. Công ty chốt ngày đăng ký cuối cùng là 25/1.

Mã CKLoại sự kiệnNgày chốt danh sách cổ đôngNgày chốtNgày thực hiệnChi tiết
CAVCổ tức bằng tiền25/126/15/2trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 3.000 đồng/cp
DVPCổ tức bằng tiền25/126/18/2trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.500 đồng/cp
HDGCổ tức bằng tiền25/126/110/3trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/cp
DPMCổ tức bằng tiền25/126/119/2trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 700 đồng/cp
IBDCổ tức bằng tiền25/126/18/2trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/cp
VCSThưởng cổ phiếu26/127/1thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 3,09%
GNDCổ tức bằng tiền26/127/18/2trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/cp
CPWCổ tức bằng tiền26/127/15/2trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 200 đồng/cp
VWSCổ tức bằng tiền26/127/12/2trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 600 đồng/cp
SIVCổ tức bằng tiền27/128/15/2trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/cp
DNHCổ tức bằng tiền28/129/122/2
trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1.400 đồng/cp
DM7Cổ tức bằng tiền28/129/19/2trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/cp

HOÀNG GIA