Bỏ kì thi một tiết ở bậc THCS và THPT, đa dạng hóa các hình thức đánh giá và nhận xét

Bộ GDĐT vừa công bố dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT của Thông tư 58

Mới đây, Bộ GD-ĐT đã công bố dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT của Thông tư 58.

Theo TS Sái Công Hồng - Phó vụ trưởng Giáo dục Trung học, Bộ GDĐT bổ sung những nội dung mới để tiếp cận việc đánh giá phẩm chất năng lực của người học. Trong đó bao gồm các hoạt động kiểm tra đánh giá vì sự tiến bộ của người học, coi kiểm tra đánh giá như một hoạt động học tập.

Điểm thứ nhất: Các hình thức kiểm tra được đa dạng hơn, từ đánh giá bằng điểm số, định lượng như trước đây thì có thêm đánh giá thường xuyên với hỏi – đáp, thuyết trình, viết ngắn (trên giấy hoặc trên máy tính), thực hành, sản phẩm học tập. Ngoài ra hình thức kiểm tra đánh giá định kì có bài kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính; thuyết trình; thực hành; sản phẩm học tập.

Điểm thứ hai: Khi Thông tư sửa đổi được thông qua, giáo viên có thể kết hợp đánh giá bằng nhận xét và đánh giá bằng điểm số ở hầu hết các môn học (trừ Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục).

Bỏ kì thi một tiết ở bậc THCS và THPT, đa dạng hóa các hình thức đánh giá và nhận xét

Tiêu chí của đánh giá bằng điểm số là chuẩn kiến thức, kỹ năng đối với môn học quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành. Kết quả đánh giá được cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10.

Đánh giá bằng nhận xét sự tiến bộ, thái độ, hành vi, kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh trong quá trình học tập môn học.

Điểm thứ ba: Dự thảo cũng thống nhất số đầu điểm đánh giá thường xuyên, đánh giá định kỳ cho mỗi môn học, giảm số đầu điểm so với quy định hiện hành. Trong kiểm tra định kỳ sẽ giới hạn một học kỳ chỉ có một điểm kiểm tra giữa kỳ, một điểm kiểm tra cuối kỳ còn không có điểm kiểm tra một tiết. 

Về thời gian cho các bài kiểm tra cũng được điều chỉnh phụ thuộc vào từng môn học. 

Với những môn học có dưới 70 tiết/năm học, đề kiểm tra giữa kỳ chỉ dưới 45 phút, đề cuối kỳ không vượt quá 60 phút. Những môn nhiều tiết hơn, đề giữa kỳ không quá 60 phút và cuối kỳ không quá 90 phút.

Đối với kiểm tra đánh giá thường xuyên, môn học có từ 35 tiết trở xuống/năm học sẽ có 2 đầu điểm, môn học từ trên 35 tiết đến 70 tiết/năm có 3 đầu điểm, môn học trên 70 tiết/năm có 4 đầu điểm.

Số lần kiểm tra đánh giá thường xuyên không bị giới hạn bởi đầu số kiểm tra, như môn học có 2 đầu điểm nhưng giáo viên có thể thực hiện đến 3-4 lần kiểm tra đánh giá học sinh để lấy 2 đầu điểm đó.

Mục đích của các điểm mới là giúp học sinh nỗ lực học để cải thiện điểm số, kiểm tra, đánh giá vì sự tiến bộ của người học, tạo động lực phát triển cho người học.

Điểm kiểm tra đánh giá thường xuyên tính hệ số 1, điểm kiểm tra đánh giá giữa kỳ tính hệ số 2, điểm kiểm tra đánh giá cuối kỳ tính hệ số 3.

Điểm mới thứ tư của dự thảo lần này là tăng cường vai trò môn Ngoại ngữ trong xét danh hiệu học sinh giỏi, đồng thời sẽ mở rộng hơn đối tượng khen thưởng.

Thanh Mai

Học sinh ở TP.HCM sẽ kết thúc năm học trước ngày 15/7

Học sinh ở TP.HCM sẽ kết thúc năm học trước ngày 15/7

TP. HCM đã chính thức “chốt” kết thúc năm học 2019 - 2020 và tuyển sinh các cấp