Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh làm Trưởng ban Kinh tế Trung ương

Ông Trần Tuấn Anh 57 tuổi– nhận quyết định phân công giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Sáng 6/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trao Quyết định phân công ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Ngày 31/1/2021, ông Trần Tuấn Anh là một trong 18 ủy viên Bộ Chính trị được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ông là một trong 3 ủy viên Trung ương Đảng lần đầu được bầu vào Bộ Chính trị.

tran-tuan-anh.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Trần Tuấn Anh giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Ảnh: VGP

Ông Trần Tuấn Anh sinh năm 1964, quê ở huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Ông là Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Ngoại giao. Ông từng là chuyên viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, sau đó chuyển sang làm chuyên viên Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ năm 1999, ông công tác tại Viện Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách công nghiệp - Bộ Công nghiệp; Vụ Tổng hợp kinh tế, Giám đốc Quỹ Ngoại giao phục vụ kinh tế, Bộ Ngoại giao; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco (Mỹ).

Giai đoạn tháng 5/2008 đến tháng 8/2010, ông Trần Tuấn Anh là Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ. Năm 2016, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, ông Trần Tuấn Anh được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khóa XIII vào tháng 4/2016, ông Trần Tuấn Anh được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công Thương.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Trần Tuấn Anh được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngày 31/1/2021, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII.

Ngày 5/2/2021, tại Quyết định số 02-QĐNS/TW Bộ Chính trị đã phân công ông  Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, giữa chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

111trantuananh.jpg
Nguồn: TTXVN

Q.HUY