Bộ Y tế đề nghị nhanh chóng trả phụ cấp cho lực lượng tham gia chống dịch

Đã có những phản ánh về việc chậm chi trả cho cán bộ y tế, tình nguyện viên tham gia chống dịch trong thời gian qua.

Ngày 26-10, Bộ Y tế có văn bản gửi UBND các tỉnh/TP, sở y tế các địa phương và các đơn vị liên quan về việc thực hiện chi trả chế độ chống dịch cho cán bộ y tế, tình nguyện viên đi hỗ trợ các tỉnh chống dịch COVID-19 sau những phản ánh về chậm trễ chi phụ cấp.

Bộ Y tế cho biết tại kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XV vừa qua, có đại biểu đã phản ánh về chậm trả phụ cấp phòng, chống dịch COVID-19 cho cán bộ, nhân viên y tế, người lao động, các tình nguyện viên tham gia các đoàn hỗ trợ các tỉnh chống dịch.

Bộ Y tế đề nghị nhanh chóng trả phụ cấp cho lực lượng tham gia chống dịch

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị nhanh chóng thực hiện chi trả phụ cấp. Nếu đơn vị quyết định huy động người hỗ trợ tham gia công tác phòng, chống dịch có nguồn kinh phí chi trả chế độ chống dịch từ nguồn thu hợp pháp và nguồn huy động đóng góp thì đơn vị được giao chủ trì phòng, chống dịch COVID-19 không phải chi trả.

Cán bộ, nhân viên y tế trực thuộc các bệnh viện do Bộ Y tế quản lý được cử tham gia hỗ trợ chống dịch sẽ do các bệnh viện quản lý trung tâm chi trả.

Các trung tâm sử dụng kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 đã được Bộ Y tế cấp để chi trả kịp thời cho cán bộ, nhân viên y tế tham gia phòng, chống dịch (kể cả viên chức, người lao động, tình nguyện viên của các cơ sở khác đến tăng cường).

Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh/TP chỉ đạo sở y tế và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện theo quy định. Quá trình triển khai nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Y tế để xem xét, hướng dẫn thực hiện.

Thanh Mai

Nên mua máy giặt và máy sấy quần áo chung hay riêng?

Nên mua máy giặt và máy sấy quần áo chung hay riêng?

Tùy nhu cầu và điều kiện của mỗi người mà sẽ có lựa chọn khác nhau, phù hợp nhất cho gia đình của mình.