chiến thắng cách mạng - các bài viết về chiến thắng cách mạng, tin tức chiến thắng cách mạng
70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: 56 ngày đêm chấn động địa cầu

70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: 56 ngày đêm chấn động địa cầu

70 năm về trước, Quân đội ta nổ phát súng đầu tiên vào tập đoàn cứ điểm quân địch, mở...