Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2023

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023.

Gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2023

Nghị định quy định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, có hiệu lực từ ngày 14/4 đến hết năm 2023.

Cụ thể, đối với thuế giá trị gia tăng (trừ VAT khâu nhập khẩu) của doanh nghiệp, tổ chức thì gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số VAT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8/2023 nếu kê khai VAT theo tháng và kỳ tính thuế quý I, quý II/2023 với kê khai VAT theo quý.

Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2023 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Với số VAT từ tháng 3 đến tháng 5 và quý I năm nay, thời gian gia hạn là 6 tháng. Còn với số VAT của tháng 6 và quý II, thời gian là 5 tháng. Thời gian gia hạn là 4 tháng đối với số VAT của tháng 7/2023. Thời gian gia hạn là 3 tháng đối với số VAT của tháng 8/2023.

Thời gian gia hạn tại điểm này được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp VAT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp tờ khai VAT tháng, quý theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số VAT phải nộp phát sinh trên tờ khai VAT đã kê khai, theo Dân trí.

Gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý I, quý II/2023 là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế TNDN riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TNDN.

Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế này.

Đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phải nộp phát sinh năm 2023. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 30/12/2023, theo TPO.

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm nay

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2023 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2023 đến ngày 30/11/2023.

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhiều quyết định, hợp đồng thuê đất trực tiếp của nhà nước và có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định thì: Doanh nghiệp, tổ chức được gia hạn toàn bộ số thuế giá trị gia tăng, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn toàn bộ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo hướng dẫn tại Nghị định này.

Trước đó, theo tính toán của Bộ Tài chính, dự kiến tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn vào khoảng trên 100.000 tỷ đồng.

(Tổng hợp)

AN LY