Chính phủ trả nợ 365.932 tỷ đồng năm 2021

Theo quyết định điều chỉnh chương trình quản lý nợ công 3 năm (2021-2023) và kế hoạch vay, trả nợ 2021, trả nợ của Chính phủ năm nay là 365.932 tỷ đồng.

Ngày 5/11, Phó thủ tướng Lê Minh Khái ký quyết định điều chỉnh chương trình quản lý nợ công 3 năm (2021-2023) và kế hoạch vay, trả nợ 2021.

Cụ thể, về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2021, Kế hoạch vay của Chính phủ 514.297 tỷ đồng gồm: phát hành trái phiếu Chính phủ và vay các nguồn trong nước 463.000 tỷ đồng; vay nước ngoài 51.297 tỷ đồng. Trong đó, vay cho ngân sách trung ương (NSTW) là 33.898 tỷ đồng, vay về cho vay lại 17.399 tỷ đồng.

Chính phủ trả nợ 365.932 tỷ đồng năm 2021

Cũng theo quyết định điều chỉnh, trả nợ của Chính phủ năm nay là 365.932 tỷ đồng, giảm 28.574 tỷ đồng so với hồi giữa năm. Trong đó, trả nợ trực tiếp của Chính phủ là 338.415 tỷ đồng và trả nợ các dự án cho vay lại 27.517 tỷ đồng.

Về kế hoạch vay, trả nợ của chính quyền địa phương giảm về còn 12.612 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu kinh tế các địa phương hồi phục vào những tháng cuối năm, và có nhu cầu vay để đầu tư phát triển, tổng mức vay có thể lên tới 28.797 tỷ đồng, mức Quốc hội cho phép.

Hạn mức vay thương mại nước ngoài trung, dài hạn của doanh nghiệp tối đa 7.000 triệu USD.

Với vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh, hạn mức vay trung, dài hạn theo phương thức tự vay tự trả tối đa là 7 tỷ USD, tăng 650 triệu USD so với kế hoạch cũ.

Tốc độ tăng dư nợ nước ngoài ngắn hạn cũng điều chỉnh lên 25% (thay vì mức 18-20%) so với dư nợ tại thời điểm 31/12/2020.

Thanh Mai

Nhiều khuyến mãi mua sắm vào tháng 11 tại TP.HCM

Nhiều khuyến mãi mua sắm vào tháng 11 tại TP.HCM

Theo Sở Công thương TP.HCM, từ ngày 15/11 tại TP.HCM sẽ diễn ra nhiều hoạt động khuyến mãi kích cầu tiêu dùng và kéo dài đến hết năm 2021.