Cơ hội nhận tài trợ 10 tỷ đồng/dự án từ VinTech Fund

Quỹ tài trợ nghiên cứu ứng dụng VinTech Fund của tập đoàn Vingroup sẽ tài trợ 10 tỷ đồng/dự án nghiên cứu khoa học, startup công nghệ...

Với mục tiêu tài trợ và hỗ trợ nguồn lực để hiện thực hóa các sản phẩm khoa học công nghệ có tính ứng dụng cao vào thực tế thị trường. Quỹ tài trợ nghiên cứu ứng dụng VinTech Fund tạo cơ hội mang một sản phẩm khoa học và công nghệ từ giai đoạn nghiên cứu đến giai đoạn ra thị trường thông qua hệ sinh thái các hoạt động hỗ trợ: của thị trường, cơ hội hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp, người tiêu dùng …

Cơ hội nhận tài trợ 10 tỷ đồng/dự án từ VinTech Fund.
Cơ hội nhận tài trợ 10 tỷ đồng/ dự án từ VinTech Fund.

Khi nhận được Quỹ tài trợ nghiên cứu ứng dụng VinTech Fund, bạn sẽ có cơ hội nhận được: Tiền tài trợ lên đến 10 tỷ đồng, nhận hỗ trợ và tư vấn bởi các mentor trong từng lĩnh vực chuyên sâu. Kết nối vào hệ sinh thái của VinTech City bao gồm hệ sinh thái doanh nghiệp – trường đại học – cộng đồng nghiên cứu và cộng đồng startup Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký từ dự án của bạn trong đợt 2 hạn chót đến ngày 23/11/2019

Ngoài ra trong quá trình nộp hồ sơ bạn sẽ được tư vấn để hoàn chỉnh hồ sơ để gửi đến các chuyên gia thẩm định đầu ngành (tham khảo danh sách chuyên gia tại: https://vintechcity.com/hoi-dong-chuyen-gia/ và nhận được những phản hồi xác thực từ các chuyên gia để hoàn thiện/ cải tiến dự án của mình.

Hiện tại VinTech Fund mở tiếp nhận đăng ký đợt 2. Thông tin chi tiết nộp hồ sơ đợt 2 Quỹ VinTech Fund tại website: https://vintechcity.com/cooperation/quy-tai-tro-nghien-cuu-ung-dung-vintech-fund/

Đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến tại: https://vintechcity.com/application-form/

Bên cạnh đó, để cập nhật các thông tin mới nhất liên quan đến các chương trình đang triển khai của VinTech City, bạn có thể theo dõi qua hai kênh Fanpage: https://www.facebook.com/VinTechCityVietnam/ và Website: https://vintechcity.com

Lợi thế lớn nhất của VinTech Fund là cơ hội thử nghiệm, thực nghiệm, điều mà các nhà khoa học, nhà sáng chế cũng như các đơn vị tạo ra giải pháp công nghệ thường gặp khó khăn.

VIÊN VIÊN