Cơ sở kinh doanh ăn uống, thực phẩm ở TPHCM muốn mở cửa phải bảo đảm 6 tiêu chí an toàn

Quyết định của UBND TPHCM có hiệu lực kể từ ngày 15/9 và thay thế các quyết định trước đó.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình vừa ký ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19 với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, cửa hàng kinh doanh thực phẩm tại TP.HCM.

Cơ sở kinh doanh ăn uống, thực phẩm ở TPHCM muốn mở cửa phải bảo đảm 6 tiêu chí an toàn

Theo đó, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được hoạt động khi đáp ứng đầy đủ các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và quy định liên quan công tác phòng, chống dịch. Cụ thể gồm 6 tiêu chí an toàn sau:

Tiêu chí đầu tiên là cơ sở phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Tiêu chí thứ 2 là cơ sở cần đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm theo đúng quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người, bảo quản, vận chuyển, nguồn gốc nguyên liệu và chứng từ liên quan.

Nhiều cửa hàng kinh doanh ăn uống tại TP.HCM đã phải đóng cửa trong thời gian dài. Ảnh: Phương Lâm.

Tiêu chí thứ 3 là người lao động và người đến cơ sở (khách hàng, người giao nhận hàng, người liên hệ...) phải thực hiện đúng hướng dẫn của ngành y trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể như tiêm ngừa vaccine Covid-19, thực hiện xét nghiệm và có kết quả âm tính SARS-CoV-2...

Tiêu chí thứ 4 là có biện pháp kiểm soát phòng, chống Covid-19 theo hướng dẫn của ngành y tế đối với người lao động, người ra vào cơ sở. Cụ thể là quy tắc 5K, đo thân nhiệt, tiêm ngừa vaccine Covid-19...

Tiêu chí thứ 5 là bố trí khu vực giao nhận sản phẩm, có bàn trung chuyển và tách biệt khu vực khác; đảm bảo khoảng cách giữa 2 người tối thiểu 2 m, trang bị nước rửa tay, sát khuẩn, có phương tiện làm khô tay hoặc khăn làm khô dùng một lần.

Tiêu chí thứ 6 là xây dựng kế hoạch và các phương án phòng, chống Covid-19, khu vực ăn uống đảm bảo mật độ tối thiểu 4 m2/người, khoảng cách tối thiểu 2 m hoặc bố trí vách ngăn. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 yêu cầu, tất cả cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đảm bảo 5 tiêu chí đầu tiên mới được hoạt động.

Riêng tiêu chí thứ 6 áp dụng với cơ sở kinh doanh ăn uống tại chỗ của cơ quan, doanh nghiệp có tổ chức khu vực ăn uống cho nhân viên.

Đối với các hoạt động của siêu thị, cửa hàng thực phẩm, cửa hàng tiện lợi, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP.HCM yêu cầu các đơn vị tuân thủ theo 5 tiêu chí gồm:

- Có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

- Đảm bảo điều kiện an toàn an toàn thực phẩm theo đúng quy định;

- Khu vực kinh doanh đảm bảo mật độ tối thiểu 4 m2 một người, khoảng cách tối thiểu giữa 2 người là 2 m;

- Bố trí khu vực giao nhận sản phẩm, có bàn trung chuyển và tách biệt khu vực khác, đảm bảo khoảng cách giữa 2 người tối thiểu 2 m;

- Người lao động, người đến cơ sở phải thực hiện đúng hướng dẫn của ngành y trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thanh Mai