COVID-19: Phân cấp độ dịch ở 63 tỉnh, thành trên cả nước

Dưới đây là cập nhật mới nhất tình hình phân cấp độ dịch COVID-19 của 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Hiện nay, thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các tỉnh, thành đã và đang thống kê để phân cấp độ dịch tại địa phương mình.(Nguồn: Báo Chính phủ)

STT
Tỉnh, thành phố
Cấp độ dịch
1
TP. Hà Nội
Cấp độ 1 - vùng xanh
2
TP.HCM
Cấp độ 3 - vùng cam
3
Cao Bằng
Cấp độ 1 - vùng xanh
4
Đồng Nai
Cấp độ 1 - vùng xanh
5
Quảng Ninh
Cấp độ 1 - vùng xanh
6
Bắc Ninh
Cấp độ 1 - vùng xanh
7
Bình Thuận
Cấp độ 1 - vùng xanh
8
Lào Cai
Cấp độ 1 - vùng xanh
9
Nam Định
Cấp độ 1 - vùng xanh
10
Phú Yên
Cấp độ 1 - vùng xanh
11
Tuyên Quang
Cấp độ 1 - vùng xanh
12
Yên Bái
Cấp độ 1 - vùng xanh
13
Bình Phước
Cấp độ 2 - vùng vàng
14
Cần Thơ
Cấp độ 2 - vùng vàng
15
Đà Nẵng
Cấp độ 2 - vùng vàng
16
Long An
Cấp độ 2 - vùng vàng
17
Thái Nguyên
Cấp độ 2 - vùng vàng
18
Vĩnh Long
Cấp độ 2 - vùng vàng
19
Quảng Trị
Cấp độ 2 - vùng vàng
20
Vĩnh Phúc
Cấp độ 2 - vùng vàng
21
Hưng Yên
Cấp độ 2 - vùng vàng
Tiếp tục cập nhật…

CHẤN HƯNG