Crystal Bay tài trợ quy hoạch phân khu Khu du lịch hồ Prenn 1.000 ha

Tập đoàn Crystal Bay là đơn vị tài trợ quy hoạch phân khu Khu du lịch hồ Prenn 1.000 ha với nguồn kinh phí dự toán gần 2,8 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã ký Quyết định số 2316/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán quy hoạch phân khu Khu du lịch hồ Prenn, TP Đà Lạt.

Theo đó, Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lâm Đồng. Đơn vị tư vấn lập là Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP và Công ty TNHH NDA Việt Nam.

Tổng dự toán kinh phí gần 2,8 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Tập đoàn Crystal Bay là đơn vị tài trợ quy hoạch phân khu.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn tham gia thực hiện đồ án thiết kế quy hoạch chịu trách nhiệm thực hiện các yêu cầu tại báo cáo kết quả thẩm định; xác định quy mô diện tích có tác động trực tiếp của quy hoạch và căn cứ quy định hiện hành của nhà nước để thanh quyết toán theo quy định.

Khu du lịch hồ Prenn thuộc địa giới hành chính phường 3, phường 10 và phường 11, TP. Đà Lạt. Phía Bắc giáp khu vực đất nông nghiệp, phía Nam giáp khu quy hoạch tái định cư Prenn và đường tránh TP. Đà Lạt đoạn chân đèo Prenn hướng đi xã Xuân Thọ, phía Đông giáp rừng cảnh quan, phía Tây giáp đường Mimosa.

Diện tích quy hoạch khoảng 1.000ha trong đó đất rừng chiếm 679,64ha.

Theo Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Khu du lịch hồ Prenn đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 13/8/2010, quy mô khách du lịch ước tính khoảng 8.000 lượt khách/ngày đêm (tương đương khoảng 1.600.000 lượt khách/năm) và dự kiến có khoảng 10.500 - 11.000 phòng phục vụ du lịch.

NHẬT HÀ