Điểm chuẩn ĐH Kiến trúc TP.HCM: Cao nhất 25,4 điểm, thấp nhất 15 điểm

Đại học Kiến trúc TPHCM vừa công bố điểm chuẩn năm 2020, với mức điểm dao động từ 15 đến 25,4 điểm.

Ngành có điểm trúng tuyển cao nhất là ngành Thiết kế đồ họa 25,4 điểm, ngành có điểm thấp nhất là Thiết kế đô thị (chương trình tiên tiến) lấy 15 điểm.

Đại học Kiến trúc TP.HCM công bố  điểm chuẩn năm 2020 .
Đại học Kiến trúc TP.HCM công bố điểm chuẩn năm 2020 .

Tổng hợp

NHẬT SANG