Giá gạo ngày 5/9: Gạo Yến phụng, Long lân tăng mạnh

Giá gạo Yến phụng, Long lân hôm nay tăng mạnh từ 1.000 đến 1.500 đồng/kg. Giá nếp Bắc, gạo bụi sữa cũng tăng theo.

Hôm nay 5/9, ghi nhận giá gạo Yến phụng, Long Lân tại các chợ trên địa bàn TP.HCM tăng mạnh từ 1.000 đến 1.500 đồng/kg. Cụ thể, gạo Yến phụng tăng từ 33.500 lên 35.000 đồng/kg, gạo Long lân tăng từ 27.000 lên 28.000 đồng/kg. Giá nếp Bắc và gạo bụi sữa cũng tăng mỗi loại lên 500 đồng/kg.

Bảng giá các loại gạo, nếp hôm nay:

STT

Tên

Giá (đồng/Kg)

Thay đổi

 1

Nếp Sáp

20.500

Giữ nguyên

 2

Nếp Than

35.000

Giữ nguyên

 3

Nếp Bắc

25.000

+500 đồng

 4

Nếp Bắc Lức

35.000

Giữ nguyên

 5

Nếp Lức

25.000

Giữ nguyên

 6

Nếp Thơm

30.000

Giữ nguyên

 7

Nếp Ngồng

20.000

Giữ nguyên

 8

Gạo Nở Mềm

11.000

Giữ nguyên

 9

Gạo Bụi Sữa

12.500

+500 đồng

10

Gạo Bụi Thơm Dẻo

13.000

Giữ nguyên

11

Gạo Dẻo Thơm 64

12.000

Giữ nguyên

12

Gạo Dẻo Thơm

16.000

Giữ nguyên

13

Gạo Hương Lài Sữa

17.000

Giữ nguyên

14

Gạo Hàm Châu

16.000

Giữ nguyên

15

Gạo Nàng Hương Chợ Đào

19.000

Giữ nguyên

16

Gạo Nàng Thơm Chợ Đào

18.000

Giữ nguyên

17

Gạo Thơm Mỹ

15.500

Giữ nguyên

18

Gạo Thơm Thái

14.500

Giữ nguyên

19

Gạo Thơm Nhật

17.800

Giữ nguyên

20

Gạo Lức Trắng

23.000

Giữ nguyên

21

Gạo Lức Đỏ (loại 1)

25.000

Giữ nguyên

22

Gạo Lức Đỏ (loại 2)

42.000

Giữ nguyên

23

Gạo Đài Loan

24.500

Giữ nguyên

24

Gạo Nhật

30.000

Giữ nguyên

25

Gạo Tím

40.000

Giữ nguyên

26

Gạo Huyết Rồng

45.000

Giữ nguyên

27

Gạo Yến Phụng

35.000

+1500 đồng

28

Gạo Long Lân

28.000

+1000 đồng

29

Gạo Hoa Sữa

18.000

Giữ nguyên

30

Gạo Hoa Mai

20.000

Giữ nguyên

31

Tấm Thơm

15.000

Giữ nguyên

32

Tấm Xoan

17.500

Giữ nguyên

33

Gạo Thượng Hạng Yến Gạo

22.000

Giữ nguyên

34

Gạo Đặc Sản Yến Gạo

17.000

Giữ nguyên

35

Gạo Đài Loạn Biển

16.500

Giữ nguyên

36

Gạo Thơm Lài

15.000

Giữ nguyên

37

Gạo Tài Nguyên Chợ Đào

16.000

Giữ nguyên

THUẬN TIỆN

theo Tin 24h

Giá gạo ngày 2/9: Gạo bụi sữa, bụi thơm giảm nhẹ

Giá gạo ngày 2/9: Gạo bụi sữa, bụi thơm giảm nhẹ

Hôm nay 2/9, gạo bụi sữa, bụi thơm giảm nhẹ 500 đồng/kg, giá lần lượt là 12.000 và 13.000 đồng/kg. Gạo Hàm Châu tăng nhẹ 500 đồng lên 16.000 đồng/kg.