Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Phạm Minh Chính và 2 phó thủ tướng

Văn bản giới thiệu chữ ký lãnh đạo mới của Chính phủ được gửi tới các cơ quan, ban, ngành một tuần sau khi Quốc hội kiện toàn bộ máy nhân sự.

Ngày 12/4, Văn phòng Chính phủ có văn bản giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Phạm Minh Chính, 2 phó thủ tướng Lê Minh Khái, Lê Văn Thành và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn.

Trước đó, Quốc hội đã hoàn tất quy trình kiện toàn nhân sự, bầu Thủ tướng và phê chuẩn bổ nhiệm 14 thành viên Chính phủ, gồm 2 phó thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành.

Văn bản giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Phạm Minh Chính và 2 phó thủ tướng.
Văn bản giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Phạm Minh Chính và 2 phó thủ tướng.

Ngày 5/4, Quốc hội đã bỏ phiếu, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Minh Chính giữ chức vụ Thủ tướng nhiệm kỳ 2016-2021. 

Ngày 8/4, Quốc hội phê chuẩn về việc bổ nhiệm 2 phó thủ tướng gồm ông Lê Minh Khái và Lê Văn Thành, phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Trần Văn Sơn (Phó chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ), giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Bộ máy Chính phủ gồm 28 thành viên. Đứng đầu là Thủ tướng Phạm Minh Chính và 5 phó thủ tướng: Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành. Trong đó có 3 phó thủ tướng nhận trọng trách từ đầu nhiệm kỳ và 2 tân phó thủ tướng vừa được giao nhiệm vụ. Với 22 bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, có 10 người giữ cương vị "tư lệnh ngành" từ đầu nhiệm kỳ và 12 bộ trưởng, trưởng ngành mới.

Thanh Mai

Hà Nội lập tổ kiểm tra bí mật về vi phạm khi làm thẻ CCCD

Hà Nội lập tổ kiểm tra bí mật về vi phạm khi làm thẻ CCCD

Cơ quan chức năng sẽ lập tổ kiểm tra công khai lẫn bí mật để phát hiện vi phạm.