6 người của TP Hà Nội ứng cử ĐBQH xin rút, 1 người bị tạm giam

Theo báo cáo, tổng số hồ sơ người ứng cử ĐBQH khoá XV của thành phố Hà Nội là 72 hồ sơ, 6 người xin rút, 1 người bị tạm giam.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội vừa có báo cáo về kết quả công tác bầu cử ĐBQH khoá XV, bầu cử ĐB HĐND thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Sau khi tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ ứng cử, đối chiếu với danh sách trích ngang những người ứng cử do Uỷ ban bầu cử lập và danh sách trích ngang do các cơ quan, tổ chức, đơn vị nộp biên bản hội nghị giới thiệu tại Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổng hợp.

6 người của TP Hà Nội ứng cử ĐBQH xin rút, 1 người bị tạm giam

Tổng số hồ sơ và danh sách trích ngang những người ứng cử ĐBQH khoá XV là 72 người; trong đó 42 người được giới thiệu ứng cử; 30 người tự ứng cử.

Tổng số hồ sơ và danh sách trích ngang những người ứng cử ĐB HĐND thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 188 người, trong đó, 185 người được giới thiệu ứng cử, 3 người tự ứng cử.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã hội nghị trực tuyến hướng dẫn Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử, ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người tự ứng cử ĐBQH và người tự ứng cử ĐB HĐND thành phố…

Tổng số hồ sơ người ứng cử ĐBQH khoá XV do Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam chuyển về là 171 hồ sơ.

Tổng số hồ sơ người ứng cử ĐBQH khoá XV của thành phố Hà Nội là 72 hồ sơ. Tính đến ngày 2/4/2021, đã có 6 người có đơn xin rút, 1 người bị cơ quan công an bắt tạm giam để điều tra.

Tổng số hồ sơ người ứng cử ĐB HĐND thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 188 hồ sơ. Tính đến ngày 2/4/2021, có 11 người có đơn xin rút.

Tổng số hồ sơ do các tỉnh gửi về là 17 hồ sơ/11 tỉnh, trong đó có 8 hồ sơ ứng cử ĐBQH khoá XV, 9 hồ sơ ứng cử ĐB HĐND.

Trong thời gian tới, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội dự kiến tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khoá XV và ĐB HĐND thành phố khoá XVI, trong thời gian từ 14/4 đến 16/4/2021.

Thanh Mai

Hà Nội lập tổ kiểm tra bí mật về vi phạm khi làm thẻ CCCD

Hà Nội lập tổ kiểm tra bí mật về vi phạm khi làm thẻ CCCD

Cơ quan chức năng sẽ lập tổ kiểm tra công khai lẫn bí mật để phát hiện vi phạm.