Hai tháng đầu năm cả nước có hơn 18.000 doanh nghiệp mới được thành lập

Theo Bộ Kế hoạch đầu tư, trong 2 tháng đầu năm 2021, cả nước có hơn 18.000 doanh nghiệp tư nhân mới được thành lập.

Theo Bộ Kế hoạch đầu tư, mặc dù con số này giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng đó là dấu hiệu cho thấy sự phục hồi của các doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra.

Số vốn mà các doanh nghiệp mới này đăng ký là 32,24 tỷ USD, vượt quá số vốn của các doanh nghiệp được thành lập trong hai tháng đầu năm 2020 là 12,4%.

Số việc làm mà các doanh nghiệp này tạo ra là khoảng 173.000 người, nhiều hơn 9,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hầu hết các doanh nghiệp được thành lập vào tháng 1 và tháng 2 đều tham gia vào lĩnh vực thương mại bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, công nghiệp sản xuất và xây dựng.

Ngoài ra, còn có khoảng 11.000 doanh nghiệp vốn đã tạm ngừng hoạt động trước đó đã tái hoạt động.

Hiện Việt Nam có gần 850.000 doanh nghiệp tư nhân với hơn 12 triệu lao động, đóng góp cho GDp khoảng 43%, nhiều hơn đóng góp của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

THÁI BÌNH