Hành trình trở về quê hương của phi công nhiễm COVID-19 người Anh

Phi công nhiễm Covid-19 người Anh đã hoàn toàn hồi phục và trở về Anh vào ngày 12/7.
Hành trình trở về quê hương của phi công nhiễm COVID-19 người Anh

DUY QUANG