Infographic: Bản đồ mạng lưới sân bay dày đặc ở Việt Nam

Mạng lưới sân bay ở Việt Nam đang rất dày đặc nhưng nhiều địa phương vẫn đề xuất xin được xây dựng thêm, Infographic sau thể hiện rõ điều đó.
Infographic: Bản đồ mạng lưới sân bay dày đặc ở Việt Nam - 1

(Đồ họa: Ngọc Hiếu)

HOÀNG HƯNG