Infographic: Quy trình cấp phép cho phi công nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Trước khi làm việc tại Việt Nam, các phi công ngoại quốc phải trải qua nhiều bước thẩm định.
Infographic: Quy trình cấp phép cho phi công nước ngoài làm việc tại Việt Nam

DUY QUANG