Lãi suất Kiên Long Bank tháng 1/2021: Cao nhất 7,1 %/năm

Cập nhật ngày 4/1/2021, lãi suất tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) được giữ nguyên tại hầu hết các kì hạn so với tháng trước.

Cụ thể, kì hạn 1 tháng và 2 tháng được Kiên Long bank niêm yết lãi suất lần lượt là 3,55 %/năm và 3,75 %/năm. Tại kì hạn từ 3 - 5 tháng,  lãi suất ngân hàng  được ấn định ở cùng mức 3,95 %/năm.

Lãi suất tại kì hạn từ 6 - 11 tháng được áp dụng cao hơn rõ rệt, niêm yết ở cùng mức 6,2 %/năm. Các khoản tiết kiệm tại kì hạn 12 tháng được Kiên Long bank huy động với lãi suất 6,9 %/năm. Ngân hàng áp dụng cùng mức lãi suất tiền gửi 7,1 %/năm tại các kì hạn còn lại từ 13 tháng đến 60 tháng.

Lãi suất gửi ngắn hạn từ 1-3 tuần được hưởng lãi suất khá thấp, ấn định ở mức 0,2 %/năm. Tiền gửi không kì hạn cũng áp dụng lãi suất cùng mức 0,2 %/năm.

Kỳ hạn Lãi suất
7 ngày 0,2%
14 ngày 0,2%
21 ngày 0,2%
1 tháng 3,55%
2 tháng 3,75%
3 tháng 3,95%
4 tháng 3,95%
5 tháng 3,95%
6 tháng 6,2%
7 tháng 6,2%
8 tháng 6,2%
9 tháng 6,2%
10 tháng 6,2%
11 tháng 6,2%
12 tháng 6,9%
13 tháng 7,1%
15 tháng 7,1%
18 tháng 7,1%
24 tháng 7,1%
36 tháng 7,1%
60 tháng 7,1%
Không kỳ hạn 0,20%

*Thông tin mang tính tham khảo. Cần thêm thông tin chi tiết, bạn đọc có thể liên hệ Ngân hàng qua hotline: 19006929

HOÀNG GIA

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương