Làm việc vào ban đêm ngày Tết được thưởng 490% tiền lương ngày

Người lao động thường quan tâm đến các vấn đề lương, thưởng và ngày nghỉ Tết hàng năm.

Bộ Luật lao động  2012 quy định tại điều 115 người lao động được nghỉ làm và nghỉ nguyên lương ngày lễ Tết. Cụ thể: Tết dương lịch 1 ngày, nếu trùng vào ngày nghỉ sẽ được nghỉ bù. Năm 2020 ngày Tết dương lịch là thứ 4 vì vậy sẽ chỉ nghỉ 1 ngày và vẫn hưởng nguyên lương.

Trường hợp Doanh nghiệp sắp xếp, bố trí người lao động đi làm vào ngày nghỉ sẽ được coi là làm thêm giờ và được hưởng tối thiểu 400% tiền lương ngày làm việc bình thường.

Khoản 1, điều 97 của Bộ Luật Lao động 2012 quy định người lao động được trẻ lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm. Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với NLĐ hưởng lương ngày.

Làm việc vào ban đêm ngày Tết được thưởng 490% tiền lương ngày

Khoản 2, điều 97 Bộ Luật Lao động quy định nếu làm vào ban đêm sẽ được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường. Trường hợp làm thêm giờ vào ban đêm, ngoài việc trả lương theo thời gian làm việc thực tế, tiền lương làm thêm giờ còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

Giả sử đơn giả tiền lương của người lao động hưởng lương tháng vào ngày bình thường là A, tiền làm thêm giờ vào ban đêm sẽ là 300%A + 30%A + 20% x (300%A) = 390%A. Với người hưởng lương ngày, ngoài tiền lương ít nhất 390% như trên còn được trả lương ngày Tết theo quy định.

Vậy, người lao động làm việc vào ban đêm của Tết Dương lịch sẽ được hưởng tổng số tiền lương là 490% tiền lương của ngày làm việc bình thường.

Về vấn đề thưởng Tết, theo Khoản 1, điều 103 của Bộ Luật lao động, thưởng Tết là khoản tiền người sử dụng lao động thưởng căn cứ và kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm, tiến độ hoàn thành công việc của người lao động. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp không nhất thiết phải thưởng Tết Dương Lịch cho người lao động, nếu có sẽ do người sử dụng lao động quyết định mức thưởng.

Thanh Mai

Hà Nội chỉ đạo làm rõ mục đích của JEBO khi thông tin sai sự thật về vụ làm sạch sông Tô Lịch

Hà Nội chỉ đạo làm rõ mục đích của JEBO khi thông tin sai sự thật về vụ làm sạch sông Tô Lịch

UBND TP Hà Nội vừa phát hành thông cáo về việc thí điểm xử lý làm sạch một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây bằng công nghệ Nhật Bản.