Đi làm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được gì?

Do nhu cầu và điều kiện của bản thân, nhiều lao động nữ đi làm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản. Vậy lao động nữ được ưu tiên gì?

Điều kiện đi làm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản

Thông thường, lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng.  

Tuy nhiên, theo Điều 157 Bộ luật Lao động năm 2012 và Điều 40  Luật Bảo hiểm xã hội 2014, vì lý do kinh tế hoặc lý do khác, lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 4 tháng;

- Có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động.

- Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý; 

Đi làm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được gì?

Quyền lợi khi đi làm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản

Cũng theo Điều 157 Bộ luật Lao động và Điều 40 Luật Bảo hiểm xã hội, người lao động đi làm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản được hưởng:

- Tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả;

- Trợ cấp thai sản cho đến khi hết thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, điểm c khoản 2 Điều 12 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định: Trường hợp lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Kể từ thời điểm đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì lao động nữ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn, nhưng người lao động và người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Như vậy, nếu lao động nữ đi làm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản sẽ được nhận lương của những ngày đi làm, trợ cấp thai sản và  phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho thời gian đi làm sớm.

(Nguồn: LuatVietNam)

DƯƠNG THỤY(t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương