Lịch cúp điện Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 2/1-8/1/2022

Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế từ ngày 2/1 đến ngày 8/1/2022
LỊCH CÚP ĐIỆN BÀ RỊA-VŨNG TÀU TỪ NGÀY 2/1-8/1/2022
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC TP VŨNG TÀU
05/01/22 8:00:00 15:00:00 Một phần đường Đô Lương (khu vực gần hẻm 116 Đô Lương) thuộc phường 12
06/01/22 8:00:00 15:00:00 Một phần đường Đô Lương (khu vực gần hẻm 144 Đô Lương) thuộc phường 12
ĐIỆN LỰC HUYỆN ĐẤT ĐỎ
03/01/22 11:30:00 15:00:00 KP Hiệp Hòa TT Đất Đỏ Huyện Đất Đỏ

MAI UYÊN